February 10, 2009

အေျခခံပညာအထက္တန္း သင္ရိုးညြန္းတမ္းဆိုင္ရာ ျမန္မာကဗ်ာလက္ေ႐ြးစင္ ျပဌါန္းခ်က္ကို ျဖည့္စြက္အၾကံျပဳျခင္း စာတမ္းစာတမ္းျပဳစု/ ဖတ္ၾကားတင္သြင္းသူ။ ။ ၿငိမ္းေ၀
စာတမ္းတင္သြင္းသည့္အခမ္းအနား။ ။ ပညာေရးႏွီးေႏွာဖလွယ္ပြဲ
စာတမ္းတင္သြင္းသည့္ အခ်ိန္ ။ ။ နံနက္ပိုင္း
စာတမ္းတင္သြင္းသည့္ ေန႔ ။ ။၅.၁.၂၀၀၉
စာတမ္းတင္သြင္းသည့္ ေနရာ ။ ။ ထိုင္းျမန္မာနယ္စပ္တေနရာေလးစားအပ္တဲ့ဘာသာရပ္အသီးသီးဆိုင္ရာပညာရွင္မ်ား ဆရာ- ဆရာမမ်ား ခင္ဗ်ား
ကၽြန္ေတာ္တင္သြင္းမယ့္ " အေျခခံပညာအထက္တန္းသင္ရိုးညႊန္းတမ္းဆိုင္ရာ ျမန္မာကဗ်ာ လက္ေရြးစင္ ျပဌါန္းခ်က္ကို ျဖည့္စြက္အၾကံျပဳျခင္း" စာတမ္းကို အပိုင္း( ၃ ) ပိုင္းခြဲၿပီး တင္သြင္းမွာျဖစ္ပါ တယ္။

အပိုင္း(၁) ျပဌါန္းထားရိွသည့္ ကဗ်ာမ်ားရဲ႕ ေနာက္ခံကာလ ပမာဏအေပၚ စမ္းစစ္ျခင္း
အေျခခံပညာအထက္တန္းအတြက္ ျပဌါန္းထားရွိတဲ့ ျမန္မာကဗ်ာ လက္ေရြးစင္စာအုပ္ရဲ႕ ကဗ်ာေတြ
ကို ေလ့လာတဲ့အခါ ေခတ္(၈)ေခတ္မွာ ေပၚေပါက္ခဲ့တဲ့ ကဗ်ာေတြကို ေရြးခ်ယ္ျပဌါန္း ထား တာေတြ႔ရပါတယ္။ အတိအက်ေျပာရရင္ ပုဂံ၊ ပင္းယ၊ အင္း၀၊ ေတာင္ငူ၊ ေညာင္ရမ္း၊ ကုန္းေဘာင္ ၊ ကိုလိုနီေခတ္နဲ႔ လြတ္လပ္ေရးေခတ္ဦးဆိုတဲ့ ေခတ္(၈)ေခတ္မွာ ေပၚေပါက္ခဲ့တဲ့ ကဗ်ာေတြထဲကမွ ေရြးခ်ယ္ျပဌါန္း ထားတာေတြ႔ရပါတယ္။ န၀မတန္း နဲ႔ ဒႆမတန္း ျပဌါန္းခ်က္စာအုပ္ေတြရဲ႔ အဖြင့္ကဗ်ာ(၂) ပုဒ္ဟာ ပုဂံေခတ္ဦးမွာ ေပၚထြန္းခဲ့တဲ့ကဗ်ာေတြျဖစ္ပါတယ္။ ျပဌါန္းခ်က္စာအုပ္ေတြရဲ႔ ေနာက္ဆံုးမွာ ေဖၚျပတဲ့ ကဗ်ာေတြကေတာ့ လြတ္လပ္ေရး ေခတ္ဦးမွာ ေပၚေပါက္တဲ့ ကဗ်ာ ေတြျဖစ္ပါတယ္။
ပုဂံေခတ္ဦးမွာ ေပၚေပါက္ခဲ့တဲ့ " ျမကန္ဘြဲ႕ကဗ်ာ" နဲ႔ ၊ " ေရႊႏွင့္ယိုးမွားပန္းစကား" ကဗ်ာ(၂) ပုဒ္ ဟာ ခရစ္သကၠရာစ္ (၁၀၀၀) ေက်ာ္၀န္းက်င္မွာ ေပၚေပါက္ခဲ့တဲ့ ကဗ်ာမ်ားျဖစ္ၿပီး ၊ ေနာက္ဆံုးေရြးခ်ယ္ေဖၚျပ တဲ့ " ဘ၀ႏွင့္အလွ" ကဗ်ာကေတာ့ လြတ္လပ္ေရးေခတ္ဦးွမွာ ေပၚခဲ့တဲ့ ကဗ်ာျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလိုေရြးခ်ယ္ ျပဌါန္းထားတာကိုၾကည့္ရင္၊ အေျခခံပညာအထက္တန္းမွာ ျပဌါန္းထားရိွတဲ့ ျမန္မာကဗ်ာမ်ား ေနာက္ခံကာလ ပမာဏဟာ ႏွစ္ေပါင္း (၉၀၀) ေက်ာ္၀န္းက်င္ ရိွတာေတြ႔ရပါတယ္။ ဒီလို ရွည္လ်ားလွတဲ့ အခ်ိန္ကာလအတြင္း မွာ ေပၚေပါက္ခဲ့တဲ့ ကဗ်ာေတြကလည္း အေၾကာင္းအရာမ်ဳိးစံု၊ ပုံသ႑ာန္ မ်ဳိးစံုရွိပါတယ္။ ဒီလို အတိုင္းအ တာ ပမာဏႀကီးမားမ်ားေျမာင္လွတဲ့ကဗ်ာေတြကို ေက်ာင္းသားေတြသင္ၾကားတဲ့အခါ၊ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔သိရွိ နားလည္သြားနိဳင္ဖို႔ရာ လံုေလာက္တဲ့ သင္ၾကားခ်ိန္မရွိႏိုဳင္ဘူးလို႔ ယူဆမိပါတယ္။ ေက်ာင္းသားေတြဟာ ႏွစ္ေပါင္း(၉၀၀)မွာ ေပၚထြန္းခဲ့တဲ့ ကဗ်ာေတြအေပၚ တို႔ရုံထိရုံသာ သင္ၾကားလက္ခံႏိုဳင္မယ့္ သေဘာရိွပါတယ္။ တခါ...သင္ၾကားပို႔ခ်သူဆရာ၊ဆရာမမ်ား ဖက္ကၾကည့္ရင္လည္း ဘယ္ဆရာ၊ဆရာမ မဆို၊ ဒီေလာက္ ရွည္လ်ားမ်ားေျမာင္လွတဲ့ ကာလပမာဏနဲ႔ ကဗ်ာအမ်ဳိးမ်ဳိးအေပၚ ေစ့ေစ့ငုငု ေလ့လာထားရိွႏိုဳင္ဖို႔ဆိုတာ မလြယ္ပါဘူး။ လက္ရိွျပဌါန္းထားရွိတဲ့ ကဗ်ာေတြ အတြက္ သင္ၾကားမွဳအေထာက္အကူျပဳ နိဒါန္းစာနဲ႔ ခက္ဆစ္အဖြင့္ေလာက္နဲ႔လည္း ဆရာေတြ အဖို႔ မလံုေလာက္ပါဘူး။ ဒီေတာ့ကာ အဓိကထား ေရြးခ်ယ္သင့္တဲ့ေခတ္တခုခု အေပၚမူတည္ၿပီး အဲဒီေခတ္မွာေပၚတဲ့ ကဗ်ာမ်ားကိုသာ ေရြးခ်ယ္သတ္မွတ္ ျပဌါန္းျခင္းက၊ သင္ၾကားသူဆရာဆရာမနဲ႔ သင္ယူသူေက်ာင္းသားမ်ား ပိုမိုအက်ဳိးရိွထိေရာက္ႏိုဳင္ လိမ့္မယ္လို႔ ယူဆပါတယ္။


အပိုင္း(၂)ျပဌါန္းထားရွိသည့္ ကဗ်ာလက္ေရြးစင္စာအုပ္ အမွာစာအေပၚစမ္းစစ္ျခင္း
လက္ရွိအေျခခံပညာအထက္တန္း၊ ျမန္မာကဗ်ာလက္ေရြးစင္စာအုပ္ အမွာစာမွာ " ကဗ်ာရဲ႕ အဓိပၸါယ္ဖြင့္ိဆိုခ်က္" ပါရွိပါတယ္။ ဒီဖြင့္ဆိုခ်က္ဟာ လက္ရွိျမန္မာကဗ်ာနယ္ပယ္မွာ ေပၚထြန္းေနတဲ့ ၊ ကဗ်ာ အမ်ိဳးအစားအေပၚ အေျခခံၿပီးေျပာရရင္ အျငင္းပြားစရာအခ်က္ျဖစ္ပါတယ္။ အမွာစာပါ ဖြင့္ဆိုခ်က္က "ကဗ်ာဆိုသည္မွာ ခံစားမွဳရသေပၚလြင္ေအာင္ ကာရန္စည္းကမ္းႏွင့္ ဖြင့္ဆိုသီကုံးရေသာစာျဖစ္သည္" လို႔ဆိုပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ကဗ်ာ၀ါသနာရွင္မည္သူမဆို အလြယ္တကူသိရွိနိဳင္တဲ့ အခ်က္က၊ ဒီကေန႔ ဘယ္ မဂၢဇင္းမွာပဲၾကည့္ၾကည့္၊ ဘယ္္ကဗ်ာစာအုပ္မွာပဲၾကည့္ၾကည့္ ဘယ္ကဗ်ာမဆို ကာရန္စည္းကမ္းနဲ႔ညီ ေအာင္ဖြဲ႔တဲ့ကဗ်ာ တပုဒ္မွမရွိေတာ့တာေတြ႔ရပါတယ္။ တနည္းအားျဖင့္ေျပာရရင္ ကာရန္စည္းကမ္းဆိုတာကို ဒီကေန႔ ကဗ်ာေတြက စြန္႔လႊတ္လိုက္ၿပီျဖစ္ပါတယ္။ သည့္ထက္ပိုၿပီးတိုးၿပီး ေျပာရရင္ ကာရန္မပါတဲ့ ကဗ်ာအမ်ဳိးအစားေခတ္ကို ေရာက္ေနၿပီလို႔ေတာင္မွေျပာနိဳင္ပါတယ္။ ဒီလိုအေျခအေနမ်ဳိးမွာ၊ စာသင္သားေက်ာင္းသားတေယာက္က၊ မဂၢဇင္းေတြမွာပါေနတဲ့ ဒီကေန႔ကဗ်ာေတြကို ျပဌါန္းခ်က္မွာပါတဲ့ ကဗ်ာအဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္နဲ႔ မကိုက္ညီတဲ့အတြက္၊ ဆရာေတြကို ေစါဒကတက္တယ္ဆိုရင္၊ ျပဌါန္းခ်က္ပါအမွာစာအေပၚမွာသာ ရပ္တည္ေျဖရွင္းရမယ့္ ဆရာ၊ဆရာမမ်ားအတြက္ အခက္အခဲရွိနိဳင္တာကိုေတြ႔ရပါတယ္။

အပိုင္း(၃) ေခတ္ေပၚကဗ်ာကို ထည့္သြင္းျပဌါန္းသင့္ေၾကာင္းအၾကံျပဳခ်က္
ျမန္မာနိဳင္ငံမွာ ေခတ္ေပၚကဗ်ာေပၚေပါက္လာခဲ့တာ၊ႏွစ္ေပါင္း(၃၀)၀န္းက်င္ရွိၿပီလို႔ ယူ ဆနိဳင္ပါတယ္။ လြတ္လပ္ၿပီးတရားမွ်တတဲ့ အေျခအေနေအာက္မွာ ပညာရွင္မ်ား သုေတသနျပဳခြင့္ရမယ္ဆိုရင္ ေခတ္ေပၚကဗ်ာဟာ (၁၉၇၀) ခုႏွစ္ တ၀ိုက္မွာ စတင္သေႏြတည္ခ့ဲတယ္လို႔ သတ္မွတ္ ယုူဆရပါလိမ့္မယ္။
ေခတ္ေပၚကဗ်ာရဲ႕ အေၾကာင္းအရာ ေနာက္ခံဟာ ၊ သူ႕အရင္က ေပၚခဲ့တဲ့ကဗ်ာေတြရဲ႕အေၾကာင္း အရာ ေနာက္ခံထက္ ပိုၿပီးက်ယ္ပါတယ္။ အတတ္ပညာပိုင္းလို႔ေခၚတဲ့ ပံုသ႑ာန္ ပိုင္းမွာလည္း ပိုၿပီး႐ွဳပ္ေထြး သိမ္ေမြ႔ပါတယ္။ ဒါကေတာ့ ေ႔ရွကလူရဲ႕ ပခံုးေပၚတက္ၿပီးၾကည့္ခြင့္ရလို႔ ပိုၿပီးေ၀းတဲ့ မိုးကုတ္စက္၀ိုင္းကို လွမ္းျမင္ရတဲ့သေဘာဆိုရင္လည္းမမွားပါဘူး။ ဒါေပမယ့္ ေခတ္ေပၚကဗ်ာရဲ႕ အဓိက အဂၤါရပ္ေတြထဲမွာ "ေခတ္ၿပိဳင္လူထုရဲ႕ရင္ခုန္သံ" ကိုေဖၚက်ဴးတာျဖစ္တယ္ဆိုတဲ့ လကၡဏာကေတာ့ သူ႕အရင္က ေပၚခဲ့တဲ့ကဗ်ာေတြရဲ႕ အဂၤါရပ္ထက္ပိုၿပီး ထူးျခားတဲ့အခ်က္ျဖစ္ပါတယ္။ အားလံုးသိရွိေတာ္မူၾကတဲ့အတိုင္း ဒီကေန႔ ျမန္မာလူထုရဲ႕ ရင္ခုန္သံကို နားေထာင္ၾကည့္ရင္၊ နားေထာင္ၾကည့္တတ္မယ္ဆိုရင္ မြန္းၾကပ္ပိတ္ေလွာင္ထားမွဳေတြကို မခံမရပ္နိဳင္လို႔ ျဖစ္ရတဲ့ ရင္ခုန္သံပဲ ဆိုတာ အေသအခ်ာပါပဲ။ ဒီကေန႔ ေခတ္လူထုရဲ႕ ရင္ခုန္သံကို ေခတ္ေပၚကဗ်ာေတြထဲကလြဲၿပီး ဘယ္ေခတ္ရဲ႕ကဗ်ာေတြထဲမွာမွ ရွာလို႔မေတြ႔နိဳင္ပါဘူး။ ဒါေၾကာင့္မို႔ ဒီကေန႕ေခတ္ လူငယ္ေတြကို၊ သူတို႔ပခံုးေပၚမွာရိွတဲ့ ေခတ္ရဲ႕တာ၀န္ တာထမ္းေတြကို ေက်ပြန္ေအာင္ထမ္းရြက္သြားနိဳင္ဖို႔ဆိုရင္ ေခတ္ေပၚကဗ်ာ တခ်ဳိ႕ဟာ၊ အေထာက္အကူ
ျဖစ္ေစလိမ့္မယ္လို႔ က်ေနာ္ယံုၾကည္မိပါတယ္။
က်ြန္ေတာ္အထက္မွာတင္ျပခဲ့တာရွိပါတယ္၊ ေခတ္ေပၚကဗ်ာဆိုတာ ေခတ္ၿပိဳင္လူထုရဲ႔ ရင္ခုန္သံကို ေဖၚက်ဴးတာျဖစ္တယ္ဆိုတဲ့စကားဟာ မွန္ပါတယ္၊ ဒီကေန႔ေခတ္လူထုရဲ႔ရင္ခုန္သံကို ဟိုတေန႔က ကဗ်ာပံု သဏၭန္နဲ႔ ေဖၚျပရင္ လူႀကီးတေယာက္ကို ကေလးအဂၤာ်ိ၀တ္ေပးသလိုျဖစ္တာမို႔ ဒီကေန႔လူထု(၀ါ) လူႀကီးတေယာက္ရဲ႔ ခႏၡာကိုယ္နဲ႔ကိုက္ညီလိုက္ဖက္မယ့္ ေခတ္ေပၚကဗ်ာပုံသဏၭန္သစ္ကို ဖန္တီးလာခဲ့ၾကရပါ တယ္။ တာရန္စည္းကမ္းကို စြန္႔လႊတ္လိုက္ျခင္းဆိုတဲ့ အတတ္ပညာသစ္တခုဟာ ေခတ္ေပၚကဗ်ာရဲ႕ လကၡဏာေတြထဲက တခုျဖစ္ပါတယ္။

ခတ္ေပၚကဗ်ာရဲ႔အေၾကာင္းအရာေနာက္ခံဟာယၡင္အခါတုန္းကရွိခဲ့တဲ့ ကဗ်ာေတြရဲ႕အေၾကာင္းအ ရာေနာက္ခံထက္ပိုၿပီး က်ယ္ပါတယ္။အေရာင္စံုပါတယ္။အနဳစိပ္ပါတယ္။ ညႊတ္ေျပာင္းၿပီး ျပဳလြယ္ေျပာင္း လြယ္္ပါတယ္။တနည္းအားျဖင့္ေျပာရရင္လူ႕အဖြဲ႕အစည္းတခုရဲ႔ဖြဲ႔စည္းတည္ေဆာက္မွဳပံုသဏၭာန္္နဲ႔လိုက္ဖက္ညီဖို႔ ၾကိဳး စားလာတဲ့သေဘာပါပဲ။
လူ႔အဖြဲ႕အစည္းတခုမွာ၊ လူမ်ိဳး၊ဘာသာ၊ယဥ္ေက်းမူဓေလ့ထံုးစံ၊ အသားအေရာင္၊ ေနရာေဒသ မတူ ၾကတဲ့လူအုပ္စုမ်ား စုေပါင္းဖြဲ႔စည္း ထားတာျဖစ္တဲ့အတြက္၊ ေခတ္ေပၚကဗ်ာဟာလည္း မတူကြဲျပားျခားနား ျခင္းဟာ အလွတရားအျဖစ္လက္ခံ လာခဲ့တဲ့သေဘာပါပဲ။ လူ႔ဘ၀ရဲ႔ေရာင္စံုပြဲေတာ္ဆိုတာ ေခတ္ေပၚကဗ်ာထဲ
မွာရိွ ပါတယ္။ မတူကြဲျပားျခားနားသူခ်င္းၿငိမ္းခ်မ္းစြာ အတူယွဥ္တဲြေနထိုင္ျခင္းဆိုတဲ့ ယဥ္ေက်းမူဗဟု၀ါဒ ဟာ ေခတ္ေပၚ ကဗ်ာရဲ႔ေမာင္းႏွင္ေရးအားျဖစ္လာခဲ့ပါတယ္။ ပ့ဲကိုင္လမ္းညႊန္သေဘာတရားျဖစ္လာခဲ့ပါတယ္။
မတူကြဲျပားျခားနားမွဳကို အသိအမွတ္မျပဳ၊အျပန္အလွန္ေလးစားျခင္းမရွိ၊တေသြးတေရာင္တမ်ဳိး တစားထဲ အတင္းအဓမၼသြတ္သြင္းဖို႔ၾကိဳးစားတဲ့“ဧက၀ါဒ” ဟာ ဒီကေန႔ က်ြန္ေတာ္တို႔ ျမန္မာလူ႕အဖြဲ႔အ စည္းအေပၚဖိနင္းထားဆဲျဖစ္ပါတယ္။ ဒီ၀ါဒဟာ ပုဂၢလဓိဌါန္သေဘာျဖစ္တာမို႔ လူ႔အဖြဲ႔အစည္း တခုအတြက္ အလြန္အႏၱရယ္ၾကီးတဲ့ ၀ါဒဆိုးတခုျဖစ္ပါတယ္။

ဒါေၾကာင့္မို႔ ကြ်န္ေတာ္တို႔ရဲ႕လူ႕အဖြဲ႔အစည္းကို “ဧက၀ါဒ” ေအာက္က ဆြဲထုတ္နိဳင္ဖို႔ဆိုရင္ ဗဟု၀ါဒ ပညာေရးကို တည္ေဆာက္ၾကရမွာပဲျဖစ္ပါတယ္။ ဗဟု၀ါဒ ပညာေရးနဲ႔ၾကီးျပင္းလာတဲ့လူငယ္ေတြဟာ က်ေနာ္တို႔ရဲ႔ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းကို ဧက၀ါဒ လက္ေအာက္ျပန္ေရာက္ မသြားရေအာင္ အာမခံပါလိမ့္မယ္။ ဗဟုရာစ္စနစ္နဲ႔ဖြဲ႔စည္းတဲ့ လူ႔သမဂၢတခုဟာ ဧကရာစ္စနစ္နဲ႔ဖြဲ႔စည္းတဲ့ လူ႔သမဂၢထက္သာတယ္ဆိုတာကို လက္ခံလာၾကပါလိမ့္မယ္။
လက္ရိွကၽြန္ေတာ္တို႔ တမ်ဳိးသားလံုးရင္ဆိုင္ေျဖရွင္းေနၾကရတဲ့ အာဏာရွင္စနစ္ ဖ်က္သိမ္းေရး ဒီမိုကေရစီပညာေပးေရးလုပ္ငန္းေတြဟာ အခုအခ်ိန္မွာေတာ့ ျပည္တြင္းမွာ လုပ္ခြင့္မရနိဳင္ပါဘူး။ ဒါေပမယ့္ ကၽြန္ေတာ္တို႔တမ်ဳိးသားလံုး အာဏာရွင္စနစ္ လက္ေအာက္မွာ ေနခဲ့ထိုင္ခဲ့ရတာေတာ့ ႏွစ္ေပါင္း(၅၀)နီးပါး ရွိလာေနပါၿပီ။ ဆယ္စုႏွစ္တစ္ခု ထက္၀က္္က်ဳိးေတာ့မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္မို႔ ျပည္တြင္းမွာလုပ္နိဳင္စြမ္း မရွိတဲ့အလုပ္ကို ျပည္ပမွာ စတင္လုပ္ေဆာင္သင့္တယ္လို႔ ယူဆပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ဟာ လုပ္လို႔ရတဲ့ေနရာကစၿပီး လုပ္ၾကရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ျပည္ပမွာစတင္လုပ္ကိုင္လို႔ ရရိွနိဳင္တဲ့ အခုလိုအေျခအေနနဲ႔ အခ်ိန္အခါမ်ဳိးမွာ၊ ေခတ္ေပၚကဗ်ာကိုလည္း ျဖည့္စြက္ျပဌါန္းသင့္ေၾကာင္းတင္ျပခ်င္ပါ တယ္။
ဒါေၾကာင့္မို႔ ေခတ္ေပၚကဗ်ာတခ်ဳိ႕ကို ပညာရွင္မ်ား စုစည္းေရြးခ်ယ္ၿပီး ျဖည့္စြက္ ျပဌါန္းသင့္ ေၾကာင္း တင္ျပခ်င္ပါတယ္။ တက္ေရာက္နာၾကားသူမ်ား ပိုမိုသိရွိစဥ္းစားနိဳင္ဖို႔အတြက္ ေခတ္ေပၚကဗ်ာတပုဒ္ ကို ကၽြန္ေတာ္ေရြးခ်ယ္တင္ျပလိုက္ပါတယ္။ ၀န္ခံရမွာတစ္စုေတာ့ ရွိပါတယ္။ ဒီကဗ်ာဟာ ေခတ္ေပၚကဗ်ာအားလံုးကို ကိုယ္စားျပဳတဲ့ ကဗ်ာဆိုၿပီးေတာ့ေရြးခ်ယ္တင္ျပလိုက္တာေတာ့မဟုတ္ပါဘူး။ အခ်ိန္တိုအတြင္း လက္လွမ္းမီွရာ ကၽြန္ေတာ္ႏွစ္သက္တဲ့ ေခတ္ေပၚကဗ်ာတပုဒ္ကိုသာ မိတ္ဆက္တင္ျပလိုက္ျခင္းျဖစ္ပါတယ္။
ေနာက္ထပ္ၿပီး၀န္ခံရမွာရိွပါေသးတယ္။ အဲဒါကေတာ့ ဒီစာတမ္းဟာ၊ စာတမ္းတခုရဲ႕အဂၤါရပ္မ်ား နဲ႔ကိုက္ညီျခင္းမရိွေသးတဲ့ စာတမ္းမမည္တဲ့ စာတမ္းတခုသာျဖစ္တဲ့အေၾကာင္း ၀န္ခံခ်င္ပါတယ္။ အခ်ိန္တို အတြင္း လက္လွမ္းမွီသမွ် ပညာရွင္တခ်ိဳ႕နဲ႔တိုင္ပင္ျခင္း၊ လက္လွမ္းမွီသမွ်စာအုပ္စာတမ္းမ်ားႏွင့္သာ ကိုက္ညိွျခင္းျပဳလုပ္ခဲ့ရတဲ့အတြက္၊ လစ္ဟာခၽြတ္ယြင္းခ်က္မ်ားရိုလွ်င္ ပညာရွင္မ်ား အေနနဲ႔ ေထာက္ျပ၊ ေ၀ ဖန္၊ ျဖည့္စြက္တည့္မတ္ေပးပါၾကရန္ ေတာင္းပန္အပ္ပါတယ္။
အခု မံုရြာသား ကဗ်ာဆရာႀကီး ဆရာအံ့ေမာင္ရဲ႕ " က်ဳပ္ ျပတင္းေပါက္" ဆိုတဲ့ ေခတ္ေပၚ ကဗ်ာတစ္ပုဒ္ကို မိတ္ဆက္ေပးလိုက္ပါတယ္။

က်ဳပ္ ျပတင္းေပါက္

က်ဳပ္ ျပတင္းေပါက္မွာ
ခန္းဆီး စိမ္းစိမ္း ရိွတယ္
သစ္ကိုင္း သစ္ခက္ သစ္ရြက္ေတြ
သစ္ပင္ေတြ ရြက္ေၾကြေတာ့
ခန္းဆီး အျပာေရာင္ တပ္လိုက္တယ္။

ေကာင္းကင္ႀကီးေလ
ညက်ေတာ့
ခန္းဆီး အနက္ေရာင္
ေမွာင္ေနတာကိုး
ျပတင္း ခန္းဆီးမွာ
ေနမင္း၀ါ၀ါလည္း ရိွတယ္
ေ႐ႊေရာင္ ၾကယ္ပြင့္ကေလးေတြလည္း ရိွတယ္
တခါတေလ လမင္း၀ိုင္း၀ိုင္း
လမင္းတစ္ျခမ္း လမင္းေလွကေလး
ျပတင္း ခန္းဆီးမွာ
တခါ တခါ
တိမ္ဇာပြင့္ေတြ ဆင္ထားတယ္
နီနီ ဇာပြင့္
ေ႐ႊ ေ႐ႊ ဇာပြင့္
ခရမ္းေရာင္ ဇာပြင့္
ေခ်ာ့ကလက္ ဇာပြင့္
အဆင္ ဒီဇိုင္းက
လိပ္ျပာတစ္ရာ ႐ွဳံး
ပါတိတ္ ပန္းခ်ီဆရာ ငို။

ျပတင္းခန္းဆီးမွာ
ဟသၤာပံုလည္း ရိွတဲ့အခါ ရိွ
ေဒါင္းပံုလည္း ရိွတဲ့အခါ ရိွ
ျခေသၤ့ပံုလည္း ရွိတဲ့အခါ ရိွ
ေခြးပံုလည္း ရိွတဲ့အခါ ရိွ
ဆင္ပံုလည္း ရိွတဲ့အခါ ရိွ
နဂါးပံုလည္း ရိွတဲ့အခါ ရိွ
ငါးပံုလည္း ရိွတဲ့အခါ ရိွ
စုတ္ခ်က္ ၾကမ္းၾကမ္းရဲရဲ ဆြဲတာလည္း ရိွတဲ့အခါ ရိွ
မီးေတာင္ ေခ်ာ္ရည္စီးပံု ႐ွဳံး
ေမာ္ဒန္ ပန္းခ်ီဆရာ ငို။

က်ဳပ္ ျပတင္းေပါက္က
ေလ ေအးေအးကေလးလည္း ခုန္ေပါက္၀င္လာတယ္
ေန ေႏြးေႏြးလည္း ေထြးပိုက္ေပးတယ္
တခါတေလ
က်ဳပ္ ျပတင္းမွာ
ႏွင္း ခန္းဆီးကေလး တပ္တယ္
တခါတေလ
ပုလဲလံုး ခန္းဆီး။

မိုးမင္းႀကီး ရြာေတာ့
က်ဳပ္ ျပတင္းက
အလင္းေရာင္လည္း ေသာက္လို႔
အေမွာင္လည္း ထန္းရည္ခါးလို ေဖာက္လို႔ရ
ဒီျပတင္းက
သီခ်င္းသံေတြလည္း ၀င္လာတတ္တယ္
ရန္ျဖစ္သံ ဆူသံ ဆဲသံေတြလည္း
ဘီးလူးဆိုင္းနဲ႔ ေရာက္လာတတ္တယ္
ငွက္ေတးလည္း နားဆင္ရတယ္
ေထာ္လာဂ်ီလည္း တ၀ုတ္၀ုတ္ ေဟာင္တတ္တယ္။

ဘာလိုေသးသလဲ
က်ဳပ္ ျပတင္းကေလးဆီက
အကုန္ရ
ေလာက ဇီ၀ သုခ ဒုကၡ
အလင္း အေမွာင္။

အလွဆိုတာ
မ်ဳိးကြဲေတြ စံုတာ
ရသဆိုတာ
မ်ဳိးကြဲေတြ စံုတာ
မ်ဳိးကြဲေတြ စံုမွ
အလွ
မ်ဳိးကြဲေတြ စံုမွ
ရသ
မ်ဳိးကြဲေတြ စံုမွ
ဇီ၀
မ်ဳိးကြဲေတြ စံုမွ
ေလာက
မ်ဳိးကြဲေတြ အစံု
က်ဳပ္ ျပတင္းေပါက္ကေလးက
ေပးေနတယ္
မ်ဳိးကြဲစံုတာ
ေၾကာက္စရာ မဟုတ္ပါဘူးေနာ္။ ။

အံ့ေမာင္
အာလံုးကိုေက်းဇူးတင္ပါတယ္။

ကိုးကား။ ။ (၁) န၀မတန္းျမန္မာကဗ်ာလက္ေရြးစင္ (၂၀၀၁၊ ၂၀၀၂)
။ (၂) ဒႆမတန္းျမန္မာကဗ်ာလက္ေရြးစင္(၂၀၀၇၊၂၀၀၈)
။ (၃)ဦးေဖေမာင္တင္ရဲ႕"ျမန္မာစာေပသမိုင္း"
။ (၄) စာေပဗိမာန္ထုတ္" ျမန္မာကဗ်ာစာတမ္းမ်ား" (ပ+ဒု)
(အခ်ိန္ယူၿပီး ျပဳစုခဲ့ရတဲ့ စာတမ္း မဟုတ္တဲ့အတြက္ စာတမ္းတခုရဲ႕အဂၤါရပ္မ်ားနဲ႕ မကိုက္ညီတဲ့ စာတမ္းျဖစ္တယ္ဆိုတာ ၀န္ခံအပ္ပါတယ္။)

4 comments:

 1. အစ္ကို ့စာတမ္းကုိ ကၽြန္ေတာ္ေထာက္ခံတယ္ဗ်။ ေထာက္ခံမဲ တစ္မဲေပးလိုက္ပါတယ္။ :-)

  ReplyDelete
 2. ကိုျငိမ္းစာတမ္းကို က်ေနာ္လည္း ေထာက္ခံသြားပါေၾကာင္း...

  အံ့ေမာင္ ကဗ်ာကို ဖတ္ဖူးတယ္... ၾကာျပီ အေတာ္ၾကိဳက္တာ... ခုတခါျပန္ဖတ္ရေတာ့လည္း ၾကိဳက္တုန္းပဲ... ေက်းဇူး ကိုျငိမ္းေရ႕...

  ReplyDelete
 3. ေခတ္ေပၚကဗ်ာ ကိုပါျပဌာန္းသင့္တယ္ဆိုတဲ ့ဒီ စာတမ္းပါအခ်က္မ်ားကလက္ခံစရာပါ။

  ေခတ္ေပၚကဗ်ာေတြဟာ ေခတ္ကိုသိမွေခတ္နဲ ့မီမယ္ကိုး။ ေခတ္ကိုမွန္ေအာင္ ဘယ္ေလာက္ သရုပ္ေဖာ္ႏိုင္သလဲဆို တာကေတာ့ စနစ္တစ္ခုရဲ ့ထိန္းခ်ဳပ္ကန္ ့သတ္မႈေတြနဲ ့လဲဆိုင္ေနေသးတာမို ့ ျမန္မာ့ေမာ္ဒန္နဲ ့ေခတ္ေပၚကဗ်ာတိုင္းေခတ္စနစ္ကိုပီျပင္ေအာင္ေဖာ္ျပခြင့္မရခဲ့ေသးတာအားလုံးလက္ခံထားပါတယ္။
  ေက်ာင္းသုံးဖတ္စာ မွာ ျပဌာန္းဖို ့အတြက္ ေခတ္တစ္ေခတ္ရဲ ့မြန္းက်ပ္မႈ၊ျမိဳ ့ျပလူေနမႈစနစ္စီးေမ်ာေနရမႈဒါေတြက ႏိုင္ငံေရးနဲ ့ပတ္သတ္ႏိုင္တယ္ဆိုျပီး ပယ္ခံရမွာပါပဲ။ ႏိုင္ငံေရးအေသြး အေရာင္မပါတဲ့ကဗ်ာမိ္်ဳးေတြ၊ေရေျမ၊ေက်းလက္ရႈခင္းစိတ္ကူးရႈခင္း သက္သက္ကဗ်ာမိ်ဳးေတြပဲေခတ္ေပၚကဗ်ာထဲျပဌာန္းဖို ့ျဖစ္ႏိုင္မယ္ထင္တာပါပဲ။

  ခုနကလို ဆရာအံ့ေမာင္ရဲ ့ေခတ္ေပၚကဗ်ာမိ်ဳးေလးက်
  ေတာ့ ကို္ယ္တိုင္အထက္တန္းေက်ာင္းသားျဖစ္ခြင့္ရရင္ ျပန္ေတာင္ေလ့လာသင္ယူခ်င္စိတ္ေပါက္မိတယ္။ အင္မတန္ေကာင္းတဲ့ေရြြးခ်ယ္မႈဥပမာေလးပဲ။

  ေနာက္တစ္ခုက ကာရန္ပါမပါဆိုတာထက္၊ အထက္တန္းေရာတကၠသိုလ္အဆင့္မွာပါ ကဗ်ာကို သတ္မွတ္ထားတဲ့ပုံေသေဘာင္ထဲကေန အနက္ဖြင့္ခုိင္းမႈ
  ကမွားယြင္းေနတယ္ထင္တာပဲ။
  ဥပမာဆရာတင္မိုး ရဲ ့ေဆးလိပ္လဲတို ေနလဲညိဳျပီကဗ်ာကို သင္ရိုးမွာ ပုံေသကဗ်ာဖြင့္ဆိုခ်က္တစ္ခုျပဌာန္းလိုက္မယ္ဆိုသြားျပီ။ ေက်ာင္းသားရဲ ့ပင္ကိုယ္အသိဥာဏ္ပြင့္လင္းမႈကိုပိတ္ပင္လိုက္သလုိပဲျဖစ္သြားမယ္။

  ကဗ်ာဆိုတာ လြတ္လပ္စြာခံစားခြင့္ရိွတဲ့အတြက္၊ ျပဌာန္းစာအုပ္က ဥပမာအေနနဲ ့ကဗ်ာဖြင့္ဆိုခ်က္ကိုသင္ရိုးမွာ ေပးထားျပီး။ ေက်ာင္းသားကုိယ္တိုင္ဘယ္လို ခံစား၊သုံးသပ္ရႈျမင္သလဲဆိုတာနဲ ့ေဆြးေႏြးခိုင္းမယ္ဆိုရင္ ျမန္မာစာဆိုတာ စာအုပ္ထဲမွာသက္သက္ထက္ လက္ေတြ ့အသုံးခ်လူမႈေဗဒအျပင္၊ေက်ာင္းသားေတြရဲ ့critical thinking ကိုပါျမင့္တင္ေပးႏိုင္လိမ့္မယ္။

  လြန္ခဲ့တဲ့ႏွစ္ေပါင္း၉၀၀ေက်ာ္က ကဗ်ာေတြကိုဆရာ၊ဆရာမေတြ ကအဲဒိေခတ္ရႈခင္းအေသးစိတ္သိဖို ့ဆိုတာမလြယ္တာအမွန္ပဲ။ဒါေပမယ္ ့ အိုေဟာင္းလြန္းလို ့ျဖဳတ္သင့္လားဆိုေတာ့မျဖဳတ္သင့္ဘူး။ ဒါယဥ္ေက်းမႈအေမြအႏွစ္ကိုး။ ဒါ အဲဒိႏွစ္ေပါင္းေထာင္ခီ်ကထဲက ခိုင္မာေနခဲ့တဲ့ျမန္မာစာေပ ကိုခ်စ္ျမတ္နိုးတတ္ေအာင္၊ သင္ႀကားေပးတာပဲ။ လြန္ခဲ့တဲ့ႏွစ္ေပါင္း၉၀၀ ရဲ ့ေခတ္ျပိဳင္အႀကမ္းဖ်င္းသိဖို ့အတြက္ကေတာ့ပညာေရးတကၠသိုလ္မွာ အထက္တန္းျပဆရာေတြကို ေလ့က်င္သင္ႀကားေပးေနတဲ့သင္ရိုးေတြကအစျပန္မြမ္းမံလိုက္ရင္ျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္။
  ကြ်န္ေတာ္တို ့ကိုယ္တိုင္ျမကန္သာ၊ေတာင္က်ေခ်ာင္းေလး ဆိုတဲ့ကဗ်ာေလးကိုမျပစ္ႏိုင္ဘူး။ ေမာင္ေခ်ာႏြယ္ ကို မက္မက္စက္စက္ ႀကိဳက္ေနသလို၊ အထက္တန္းဖတ္စာ စာအုပ္ထဲက ထန္းတက္သမားကဗ်ာေလးကိုလဲဒီေန ့ထိခ်စ္ဆဲ အမွတ္ရစျမဲပဲ။

  အထက္တန္းအဆင့္မွာေတာ့ ကာလေတြပိုင္းျခားျပီး ျပဌာန္းေပးလိုက္ရင္ပိုေကာင္းပါတယ္။ အစပိ်ဳးမိတ္ဆက္သေဘာေလာက္ ေပါ့။

  ေခတ္ေပၚကဗ်ာစီးဆင္းမႈအထိဆိုတာကေတာ့ အထက္တန္းပညာေရးအဆင့္ထိလြန္သြားျပီ။တကၠသိုလ္ေတြ မွာေတာ့ေတြ ့ခပ္ေစာစေစာထဲက တရား၀င္ေလ့လာႏိုင္ႀက ေတြ ႏိုင္ပါတယ္။(ျမန္မာစာအထူးျပဳဘာသာမွာပါ)။

  ေတြးႀကည့္၊ေဆြးေႏြးႀကည့္တာပါ။

  ReplyDelete
 4. အဲသလို ပန္းေပါင္းစံုပြင့္ႏိုင္တဲ့၊ အေတြးအျမင္ေတြ ဖလွယ္ႏိုင္တဲ့ အခြင့္အေရးမ်ဳိးေတြ မ်ားမ်ားရရင္ ေကာင္းမယ္ဗ်ာ။
  အခုစာတမ္းကို ဖတ္ရတာ ၀မ္းသာပါတယ္။
  ဒါမ်ဳိးေတြလည္း မျမင္ရတာ ၾကာပါၿပီဗ်ဳိ႔။

  ReplyDelete