August 21, 2010

မွိဳင္းဋီကာ မွိဳင္းေဗဒ သို႔မဟုတ္ ဆရာႀကီးသခင္ကိုယ္ေတာ္မွိဳင္းအထုပတၱိ


                               
                                    (၁)
၁၉၆၀ ႏွင့္ ၁၉၇၀ လြန္ ႏွစ္ကာလမ်ားက ျမန္မာစာေပနယ္ပယ္တြင္ အထုပ`တၱိဆိုင္ရာ စာအုပ္မ်ား လွိဳင္ လွိဳင္ထြက္ရွိခဲ့ဖူးသည္။ အထူးသျဖင့္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာနယ္ခ်ဲ့ဆန္႔က်င္ေရး အမ်ိဳးသားလြတ္ေျမာက္ေရး လွဳပ္ရွားမွဳ ေခါင္းေဆာင္မ်ားအေၾကာင္းေရးသားထားသည့္ အထုပ`တၱိစာအုပ္မ်ားမွာ စာဖတ္သူမ်ားကို ဆြဲေဆာင္ဖမ္းစား ထားနိဳင္ ခဲ့ၾက၏။ဥပမာ တရုပ္ျပည္မွခ်ဴအင္လိုင္း၊ က်ဴးဘားမွကပ္စထရုိ၊ ခ်ီလီမွအာယန္ေဒး အစရွိေသာ စာ အုပ္မ်ားျဖစ္၏။
          ျမန္မာစာေပတြင္ အထုပ`တၱိစာေပအမ်ိဳးအစား စတင္ေပၚေပါက္လာသည္မွာပင္ ဘာမွ်မၾကာေသး။ လြတ္ လပ္ ေရးရၿပီးေနာက္ပိုင္းမွသာ စတင္၏။ အထူးသျဖင့္ အထက္တြင္ဆိုခဲ့သည့္ ၁၉၆၀ ႏွင့္ ၁၉၇၀ ခုႏွစ္ ဝန္းက်င္ေလာက္က်မွသာ ျမန္မာစာေပနယ္ပယ္တြင္ အထုပ`တၱိဆိုင္ရာစာအုပ္မ်ား အင္တိုက္အားတိုက္ ထြက္ရွိလာျခင္းျဖစ္သည္။ သို ့ေသာ္ ဝမ္နည္းဖြယ္ေကာင္းသည္မွာ ၁၉၈၀ လြန္ႏွစ္မ်ားမွစၿပီး အထုပ`တၱိဆိုင္ရာစာအုပ္မ်ားမွာ ျပန္လည္ ငုတ္ လွ်ဳိး သြားရျပန္သည္။
          ၂၀၀၉ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလထဲတြင္မူ ဆရာႀကီးသခင္ကိုယ္ေတာ္မွိဳင္း အထု ပ`တၱိ စာအုပ္ တစ္ အုပ္ ထြက္ လာ၏။ “ နယ္ခဲ် ့ဆန္႔က်င္ေရး ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဖခင္ႀကီး မ်ိဳးခ်စ္စာဆို ဆရာႀကီးသခင္ကိုယ္ေတာ္မိွဳင္း” စာအုပ္အမည္ျဖင့္ ထြက္လာျခင္းျဖစ္သည္။ ေရးသားျပဳစုသူမွာ “သန္းဝင္းလွိဳင္” ျဖစ္သည္။ အထုပ`တၱိဆိုင္ရာစာအုပ္ထုတ္ေဝမွဳမ်ား နည္းပါးလြန္းေနစဥ္ ဤစာအုပ္ထြက္လာျခင္းက ျမန္မာစာေပနယ္ပယ္ထဲက အိပ္ေမာက်လုနီးပါးျဖစ္ေနသည့္ အထုပ`တၱိဆိုင္ရာစာေပနယ္ကို လွဳပ္ႏွိဳးလိုုက္သလို ျဖစ္ေလသည္။
                                                                 (၂)
          ဆရာႀကီးသခင္ကိုယ္ေတာ္မွိဳင္းစာအုပ္တြင္ ဆရာမင္းယုေဝႏွင့္ ေဒါက္တာခင္ေအး(ေမာင္ခင္မင္-ဓနဳျဖဴ)တို ့၏ အမွာစာမ်ားႏွင့္အတူ အခန္းေပါင္း(၂၅)ခန္းျဖင့္ဖြဲ ့စည္းစီစဥ္ထားသည္ကို ေတြ ့ရသည္။ အခန္း(၄)မွာ ဆရာႀကီး သခင္ကိုယ္ေတာ္မွိဳင္း၏ဘဝျဖစ္စဥ္ ရက္စြဲသမိုင္းကို ေဖၚျပထားသည္ကိုေတြ ့ရသည္။  ဆရာႀကီးသခင္ကိုယ္ေတာ္မွိဳင္း အထုပတၱဆိုင္ရာအေၾကာင္းအရာမ်ားကို ဤအခန္း(၄)မွ စတင္ေဖၚျပသည္ကိုေတြ ့ရသည္။အခန္း(၅)ႏွင့္(၆)တြင္ ဆရာႀကီးသခင္ကိုယ္ေတာ္မွိဳင္းေရးသားခဲ့ေသာစာအုပ္စာရင္းႏွင့္ဆရာႀကီးတည္းျဖတ္ထုတ္ေဝခဲ့ေသာ စာအုပ္မ်ား စာရင္းကို ေဖၚျပထား၏။ အခန္း(၇)မွာ စာအုပ္ေရးသားျပဳစုသူ ဆရာသန္းဝင္းလွိဳင္က ဆရာႀကီး သခင္ ကိုယ္ ေတာ္မွိဳင္း၏ နိဳင္ငံေရးႏွင့္ စာေပႀကိဳးပမ္းမွဳမ်ားအေပၚ ေလ့လာခ်က္အခန္းျဖစ္သည္။ အခန္း(၈)မွ အခန္း(၂၄) အထိမူ ဆရာႀကီး၏ အထုပ`တၱိကို ေခါင္းစဥ္မ်ားခြဲလ်က္ ေရးသားျပဳစုထားသည့္ အခန္းမ်ားျဖစ္သည္။ ေနာက္ ဆံုး အခန္း(၂၅)မွာ ကိုးကားစာနယ္ဇင္းစာရင္းျဖစ္သည္။
          ၁၈၈၅ ခု၊ နိဳင္ဝင္ဘာလ၊ ၂၉ ရက္ေန ့တြင္ သီေပါမင္းႏွင့္မိဘုရားစုဘုရားလတ္တို႔သည္ အဂၤလိိပ္တို ့၏ဖမ္းဆီးေခၚေဆာင္ရာေနာက္ လိုက္ပါသြားခဲ့ၾကရ၏။ ထိုစဥ္က ေနာင္အခါ သခင္ကိုယ္ေတာ္မွိဳင္းရယ္လို ့ျဖစ္လာမည့္ အသက္ဆယ္ႏွစ္သားအရြယ္ ေမာင္လြန္း မွာ စာေတာ္ဝန္ဦးခဲေက်ာင္း လက္ရန္းေပၚမွေန၍ လွမ္းျမင္ခဲ့ရ၏။ ဤျမင္ကြင္း ဤအျဖစ္အပ်က္သည္ကား ေနာင္အခါ နယ္ခ်ဲ ့ဆန္႔က်င္ေရး အမ်ိဳးသားလြတ္ေျမာက္ေရးတိုက္ပြဲ ေခါင္းေဆာင္၊ မ်ိဳးခ်စ္စာေပပညာရွင္တစ္ဦးျဖစ္လာမည့္ ေမာင္လြန္းကေလးကို ဘဝအလွည့္အေျပာင္း အေတြး အေခၚအလွည့္အေျပာင္းျဖစ္ေစသည့္ ျမင္ကြင္းႏွင့္ အျဖစ္အပ်က္ျဖစ္ေစခဲ့။
          ထို႔ေနာက္ အသက္(၁၈)ႏွစ္အထိ အညာတခြင္ နယ္တကာလွည့္ကာ ပညာရွာခဲ့သည္။ အဂၤလိပ္-ျမန္မာ အစိုးရေက်ာင္း သတၱမတန္းစာေမးပြဲေအာင္သည္။ထို ့ေနာက္ ေမာ္လၿမိဳင္ၿမိဳ ့သို ့ေျပာင္းသည္။ ပံုႏွိပ္ တိုက္တြင္အလုပ္လုပ္သည္။ စာစီဘဝမွ အစျပဳကာ အယ္ဒီတာအထိ အဆင့္ဆင့္တက္လွမ္းသည္။ရန္ကုန္ၿမိဳ ့သို ့ေျပာင္းသည္။
          ဆရာႀကီးသခင္ကိုယ္ေတာ္မွိဳင္း အင္တိုက္အားတိုက္ စတင္ေရးသားေသာစာေပမွာ ျပဇာတ္မ်ားျဖစ္သည္။ ေရႊေတာင္ေမာင္လြမ္း၊ ေရႊေတာင္ေမာင္လြန္းဟူ၍ မသတ္ႏွင့္နသတ္ ႏွစ္မ်ိဳးစလုံးကေလာင္အမည္အသံုးျပဳခဲ့ၿပီး ေနာက္ပိုင္းတြင္မူ ဦးလြန္း၊ ဆရာလြန္းဟူ၍ သံုးစြဲေရးသားခဲ့သည္။ဆရာႀကီးေရသားခဲ့သည့္ျပဇာတ္မ်ားမွာ (၈၀)ဝန္းက်င္ရွိသည္ဟုဆိုသည္။ စနစ္တက်အတိအက်မူ မည္သူမွ်မသိ။ ထို႔ေနာက္တဖန္ ေမာ္လၿမိဳင္ၿမိဳ ့သို ့ေျပာင္းသည္။ ျမန္မာတိုင္းသတင္းစာတြင္ ဝင္ေရာက္အလုပ္လုပ္ကိုင္သည္။ ေဆာင္းပါးမ်ား ကဗ်ာမ်ားေရးသည္။ သတင္းစာဆရာဘဝသို႔စတင္ေျခခ်သည္။ ထိုစဥ္ကမူ သမရုိးက် ကဗ်ာမ်ား ေဆာင္းပါးမ်ားသာ ေရးသည္။
          ၁၉၁၁ ခုႏွစ္ေနာက္ပိုင္း ရန္ကုန္ၿမိဳ ့သူရိယ သတင္းစာတိုက္တြင္ စာျပင္အယ္ဒီတာအျဖစ္အလုပ္လုပ္သည္။ သူရိယသတင္းစာတိုက္မွာ ထိုစဥ္က ဝိုင္အမ္ဘီေအ ဟုေခၚေသာ ဗုဒၵဘာသာကလ်ာဏယုဝအသင္းႀကီး၏ လက္ကိုင္ သတင္းစာျဖစ္သည္။ ထိုအခ်ိန္မွစတင္ကာ နာမည္္ေက်ာ္မစၥတာေမာင္မွိဳင္းကေလာင္အမည္ျဖင့္ စာေပ ေပါင္း စံုေရးသည္။ ဤကေလာင္အမည္သည္ပင္ ဆရာႀကီး၏ နယ္ခ်ဲ့ဆန္႔က်င္ေရးစိတ္ဓါတ္ကိုေဖၚျပသည့္ အ မည္ ျဖစ္ေစခဲ့သည္။ “ဝန္စာေရးဦးႀကီး”၏ “ခ်ဥ္ေပါင္ရြက္သည္ ေမာင္မိွဳင္း”ဝတၳဳထဲမွ ဇာတ္ေကာင္“ေမာင္မွိဳင္း”၏အမည္ကို ယူထားသည့္ ကေလာင္အမည္ျဖစ္သည္။ဤဝတၳဳတြင္ ခ်ဥ္ေပါင္ရြက္သယ္ ေမာင္မွိဳင္းမွာ ကုိယ္ က်င့္ တရားမေကာင္းသည့္ ၾကာကူလီေမာင္မွိဳင္းအျဖစ္ပါဝင္၏။ ထိုစဥ္က ျမန္မာပညာတတ္တခ်ဳိ႕ႏွင့္ နယ္ခ်ဲ့ ့ကို အထင္ႀကီးသည့္ျမန္မာတခ်ိဳ ့က မိမိတို ့၏အမည္ေရွ ့တြင္ မစၥတာအမည္တပ္ၿပီး ဂုဏ္ ယူဝံ့ၾကြား ေနတတ္သျဖင့္ဆရာႀကီးက ၾကာကူလီေမာင္မွိဳင္း၏ေရွ ့တြင္ မစၥတာတပ္ၿပီး မစၥတာေမာင္မွိဳင္းဟု ကေလာင္အမည္တပ္ စာေတြေရးသည့္အခါ နယ္ခ်ဲ ့ကိုအထင္ႀကီးသည့္ ျမန္မာမ်ား အရွက္ရေစခဲ့၏။ မစၥတာနာမည္မ်ားလည္း ပေပ်ာက္သြားခဲ့ရ၏။ ေနာင္အခါ ဆရာႀကီး၏စာေပလက္ရာမ်ားမွာ ဘဝ နိဂုံး ခ်ဳပ္သည့္အခ်ိန္အထိ ျမန္မာ့ နိဳင္ငံေရးအေျခအေနမ်ားႏွင့္ကင္းကြာသည္ဟူ၍မရွိေတာ့ေခ်။
                                                              (၃)
          ဆရာသခင္ကိုယ္ေတာ္မွိဳင္း၏ႀကီးျမတ္ျမင့္မားသည့္ ဂုဏ္ပုဒ္မ်ားမွာ မ်ားျပားလွပါသည္။ တခ်ိဳ ့အျဖစ္အပ်က္မ်ားမွာ မွတ္သားဖြယ္လည္းျဖစ္ပါသည္။ အထူးသျဖင့္ နယ္ခ်ဲ ့အဂၤလိပ္အစိုးရ၏လွ်ိဳ႕ဝွက္ ပုလိပ္မွတ္တမ္း ရန္သူေတာ္စာရင္း၌ နံပါတ္(၁) စာရင္းဝင္ျဖစ္သူ၊ (နံပါတ္ ၂ မွာသခင္ဗဟိန္း၊ နံပါတ္ ၅ မွာ သခင္ ေအာင္ ဆန္းျဖစ္သည္။)အဂၤလန္နိဳင္ငံရဲ့ အိမ္ေရွ ့စံမင္းသား ျမန္မာျပည္လာေရာက္စဥ္ ဘုန္းေတာ္ဘြဲ ့ေရးသားရန္ ေငြ ေပးကမ္းလွမ္းခဲ့သည္ကို ျငင္းပယ္သူ၊ နယ္ခ်ဲ ့ဆန္ ့က်င္ေရးေခတ္ဦးကာလမ်ားအတြင္း ေပၚ ေပါက္ခဲ့ သမွ်အေရးေတာ္ပံုတိုင္းတြင္ ကဗ်ာလကၤာႏွင့္ေဆာင္းပါးမ်ားေရးလ်က္ အတိအလင္း ေထာက္ခံ အားေပးခဲ့သူ။ (ထိုစဥ္က စာေပနယ္ သတင္းစာနယ္ပယ္တြင္ နယ္ခ်ဲ ့ေတာ္လွန္ေရးအေရးေတာ္ပံုမ်ားအေပၚ ဆရာႀကီးလို အတိအလင္းေထာက္ခံေရးသားသည့္ သတင္းစာႏွင့္ စာေပသမားမ်ား ရွားပါးလြန္းခဲ့၏။) ျပည္သူအမ်ား ဆံုးျဖတ္ရခက္ခဲေသာ သမိုင္းဆိုင္ရာနိဳင္ငံေရးေဘးၾကပ္နံၾကပ္ကာလမ်ား၌ ဆရာႀကီးသည္ မွန္ကန္ထက္ျမက္စြာ ရပ္တည္ဆံုးျဖတ္နိဳင္သူ၊ အမ်ိဳးသားသစၥာေဖါက္မ်ားအေပၚ မေထာက္မညွာေဝဖန္ရွံဳ႕ခ်ဖို ့ရာ ဝန္မေလးသူ၊ အဂၤလိပ္နယ္ခ်ဲ႕အစိုးရက ဖမ္းဆီးကာ အိႏၵိယသို ့အဓမၼေခၚေဆာင္မည့္အေရးေၾကာင့္ ေတာရြာမ်ားတြင္ လွည့္လည္ေရွာင္တိမ္းခဲ့ရသူ၊ ဖက္ဆစ္ဂ်ပန္လက္ထက္တြင္လည္း ဂ်ပန္မ်ားက ဖမ္းဆီးႏွိပ္စက္မည့္ရန္ေၾကာင့္ ပုန္းေအာင္းေနထိုင္ခဲ့ရသူ၊ ပုသိမ္ဘူတာႀကီးတြင္ သခင္ဗစိန္၏ေစခိုင္းခ်က္အရ ဆိုက္ကားသမား သန္းစိန္ဆိုသူက တုတ္ျဖင့္ရုိက္သျဖင့္ ဒဏ္ရာရခဲ့ဖူးသူ၊ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရး ကမၻာ့ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကိစၥမ်ားကို စြမ္းစြမ္း တမန္ ဦးေဆာင္ သူ…အစရွိသည့္ဂုဏ္ပုဒ္မ်ားမွာ ဆရာႀကီးသခင္ကိုယ္ေတာ္မွိဳင္း၏ ထင္းျပက္ဝင္းလက္လြန္းသည့္ ဂုဏ္ပုဒ္ မ်ား ပင္ျဖစ္သည္။
          ဆရာႀကီးကိုယ္တိုင္ေရးသားထုတ္ေဝခဲ့ေသာစာအုပ္မ်ားမွာ(၄၄)အုပ္၊ ဆရာႀကီး တည္းျဖတ္ ထုတ္ေဝ ခဲ့သည့္စာအုပ္မွာ (၁၅) အုပ္ျဖစ္သည္။ စာေပအမ်ိဳးအစားအားျဖင့္ ဋီကာ၊ဂ¿ိ၊ျပဇာတ္၊ သေရာ္စာ၊ ငိုခ်င္း၊ ဝတၳဳႏွင့္ ေလးခ်ိဳးႀကီးမ်ားျဖစ္သည္။ လူႀကိဳက္အမ်ားဆံုးႏွင့္ ေအာင္ျမင္မွဳအရွိဆံုးမွာ မဟာကဗ်ာေလးခ်ိဳးႀကီးမ်ားျဖစ္သည္။
                                                                 (၄)
          ျမန္မာစာေပသမိုင္း၌ ဆရာႀကီးသခင္ကိုယ္ေတာ္မွိဳင္းလို ျပည္သူကတခဲနက္ေလးစားၾကည္ညိဳမွဳခံယူနိဳင္သူ စာေရးဆရာ၊သတင္းစာဆရာ၊ ကဗ်ာဆရာဟူ၍ တစ္ဦးတစ္ေယာက္မွ် မရွိေသး မေပၚေပါက္ေသးပါ။ သည္လိုပုဂၢိဳလ္မ်ိဳး၏ အထုပတၱိစာအုပ္ ေရးသားျပဳစုသူ ဆရာသန္းဝင္းလွိဳင္ကို စာဖတ္သူမ်ားက ေက်းဇူးတင္ရမည္မွာ ျငင္းလို ့မရနိဳင္ပါ။ အထူးသျဖင့္ ဆရာႀကီး၏ စာအုပ္မ်ားစာရင္း၊ ဆရာႀကီး၏ ဘဝျဖစ္စဥ္အဆင့္ဆင့္ကိုေဖၚျပရာ၌ ဆရာႀကီး၏ အျခားအထုပတၱိစာအုပ္မ်ားထက္ ပိုမိုစနစ္က်ျပည့္စံုသည္ကိုေတြ ့ရ၏။ဥပမာ ဤစာအုပ္တြင္ ဆရာႀကီးသခင္ကိုယ္ေတာ္မွိဳင္း၏ ရက္စြဲသမိုင္းကို ထည့္သြင္းေဖၚျပထားသည့္အခ်က္မွာ ေရွ ့ကထြက္ခဲ့ဖူးေသာ ဆရာႀကီးအထုပတၱိစာအုပ္မ်ားထက္ပိုမိုထူးျခားေလးနက္ျပည့္စံုေသာအခ်က္ျဖစ္သည္ကို ေတြ႕ရပါသည္။ ဤ အခ်က္မွာ အရင္ကထုတ္ေဝခဲ့ဖူးေသာ ဆရာႀကီးအထုပတၱိစာအုပ္မ်ား၏လစ္ဟာခ်က္ကို ျပည့္စံုေအာင္ျဖည့္ေပးလိုက္သလိုပင္ျဖစ္သည္။
          ဆရာႀကီး၏ အထုပတၱိကို တိုင္းျပည္က သိဖို ့လိုအပ္သည္မွာ အမွန္ပင္ျဖစ္သည္။ အထူးသျဖင့္ လူငယ္မ်ားအဖို ့ပိုၿပီး သိဖို ့လိုအပ္ပါသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ဆရာႀကီးသခင္ကိုယ္ေတာ္မွိဳင္း၏ဘဝျဖစ္စဥ္မွာ မိမိတိုင္းျပည္၏ လြတ္လပ္ေရးက်ိဳးပမ္းမွဳသမိုင္း၊ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးလွဳပ္ရွားမွဳသမိိုင္းႏွင့္ အလြန္နီးကပ္စြာဆက္စပ္ေနေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ ဤႏွစ္ခုမွာ ခြဲ၍မရပါ။ ထို ့ေၾကာင့္ ဆရာႀကီးသခင္ကိုယ္ေတာ္မွိဳင္း၏သမိုင္းကိုေလ့လာျခင္းျဖင့္ လြတ္လပ္ေရးက်ိဳးပမ္းမွဳသမိုင္းႏွင့္ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးသမိုင္းကိုပါ အလိုအေလ်ာက္ေလ့လာမိေစမည္ျဖစ္္သည္။
          ဆရာသန္းဝင္းလွိဳင္၏ “နယ္ခ်ဲ ့ဆန္ ့က်င္ေရး ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဖခင္ႀကီး မ်ိဳးခ်စ္စာဆို ဆရာႀကီးသခင္ကိုယ္ေတာ္မိွဳင္း” စာအုပ္ကို ျဖည့္စြက္အႀကံျပဳရန္ ရွိပါသည္။ ဆရာႀကီးသည္ တိုင္းျပည္က ေလးစားရသည့္ စာဆိုႀကီးျဖစ္ဖို ့ရန္ နိဳင္ငံေရးႀကိဳဳးပမ္းမွဳမ်ားသည္ အေရးပါသည္မွန္ေသာ္ျငားလည္း ဆရာႀကီး၏ ျမန္မာစာေပဖြံ ့ၿဖိဳးတိုးတက္ေစေရးက်ိဳးပမ္းမွဳသည္လည္း အေရးပါသည့္က်ိဳးပမ္းမွဳႀကီးတခုျဖစ္ပါသည္။ ဆရာႀကီး၏ မဟာကဗ်ာေလးခ်ိဳးႀကီးမ်ား တီထြင္စပ္ဆိုမွဳ၊ ျပဇာတ္မ်ားတြင္ စကားေျပတဝက္၊ လကၤာတဝက္နည္းကိုအသံုးျပဳျခင္း၊ အထူးသျဖင့္ လူထုသံုးစကားလံုးေဝါဟာရမ်ားကို အဓိကထားအသံုးျပဳျခင္း အစရွိသည့္ စာေပက်ိဳးပမ္းမွဳမ်ားကိုလည္း တခမ္းတနား အေသးစိပ္ေဖၚျပစုစည္းေပးနိဳင္လ်င္ ဤစာအုပ္မွာ ပိုမိုျပည့္စံုမည္ဟု ယူဆမိပါသည္။
          အေရးမပါဘူးဟုယူဆလ်င္ရေသာ္လည္း ေျပာစရာတခ်က္ေတာ့ရွိပါေသးသည္။ ဆရာသန္းဝင္းလွိဳင္က ဤစာအုပ္၏ အဖြင့္စာမ်က္ႏွာမ်ားတြင္ အမွာစာမ်ားႏွင့္နည္းတူ သူ၏ ထုတ္ေဝၿပီးစာအုပ္စာရင္း၊ ဆက္လက္ထုတ္ေဝမည့္စာအုပ္စာရင္းႏွင့္ အထုပတၱိကိို အခန္း(၁)၊အခန္း(၂) ႏွင့္ အခန္း(၃)တို ့တြင္  ဦးစြာပထမေဖၚျပၿပီးမွသာ ဆရာႀကီးသခင္ကိုယ္ေတာ္မွိဳင္း၏ အထုပတၱိဆိုင္ရာက႑မ်ားကို အခန္း(၄)က်မွ စတင္ေဖၚျပသည္ကို ေတြ ့ရပါသည္။ အမွန္အားျဖင့္ဆိုလ်င္ ဤအေၾကာင္းအရာမ်ားမွာ ဆရာ ႀကီးသခင္ကိုယ္ေတာ္မွိဳင္း အထုပတၱိႏွင့္ သက္ဆိုင္ျခင္းမရွိသည့္အေၾကာင္းအရာမ်ားသာျဖစ္သည္ဟုယူဆပါသည္။ အမ်ားအားျဖင့္ ဤအေၾကာင္းအရာဤအခ်က္အလက္မ်ိဳးမွာ စာအုပ္၏ေနာက္ပိုင္းတြင္မွာသာ ထည့္ သြင္းေဖၚျပရုိးထံုးစံလည္း ရွိပါသည္။ဆရာသန္းဝင္းလွိဳင္၏အထုပတၱိ၊ ထုတ္ေဝၿပီးစာအုပ္ႏွင့္ ဆက္ လက္ ထုတ္ေဝမည့္စာအုပ္္မ်ားကို ဤစာအုပ္၏ေရွ ့ပိုင္းတြင္ထည့္သြင္းေဖၚျပျခင္းထက္ စာအုပ္ ၏ ေနာက ္ပိုင္းတြင္သာေဖၚျပသင့္သည္ဟု ယူဆမိပါသည္။
                                      (၅)
          “သခင္ကိုယ္ေတာ္မိွဳင္းဋီကာ”စာအုပ္ကို ေရးသားျပဳစုခဲ့သူ ဆရာေဇာ္ဂ်ီက ယင္းစာအုပ္တြင္ အခုလို ေရးခဲ့ဖူးပါသည္။ “အိႏၵိယလြတ္လပ္ေရးကို ေနရုူးသည္ ေလာေလာဆယ္အားျဖင့္ယူေပးခဲ့သည္မွာ မွန္၏။သို ့ရာတြင္ တိုင္းျပည္၏ဆႏၵအင္အားကို တဂုိးက စည္းရုံးေပးနိဳင္ခဲ့ေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ တရုပ္ျပည္သစ္ထူေထာင္ေရးကို ေမာ္စီတုံုးသည္ ေလာေလာဆယ္အားျဖင့္ ယူေပးခဲ့သည္မွန္၏။ သို ့ရာတြင္ တိုင္းျပည္၏ဆႏၵအင္အားကို လူရႊန္းက စည္းရုံးေပးခဲ့ေသာေၾကာင့္ျဖစ္၏။ ထိုနည္းတူစြာ ျမန္မာနိဳင္ငံလြတ္လပ္ေရးကို ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းသည္ ေလာေလာဆယ္ယူေပးခဲ့သည္ မွန္၏။ သို ့ရာတြင္ တိုင္းျပည္၏ဆႏၵအင္အားကို သခင္ကိုယ္ေတာ္မွိဳင္းက စည္းရုံးေပးခဲ့ေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္ဟု ယူဆပါသတည္း” ဟု ေရးခဲ့ဖူး၏။
          တခ်ိဳ ့ေသာ စာေပပညာရွင္မ်ားကလည္း အခုလိုေျပာခဲ့ဖူးပါသည္။ “ ရုရွျပည္အေၾကာင္းေျပာလ်င္ ေဗၚလ္ဂါျမစ္ႀကီးႏွင့္ စာေရးဆရာႀကီး ေဂၚဂီ အေၾကာင္း ခ်န္လွပ္ထားလို ့မျဖစ္။ တရုပ္ျပည္ႀကီးအေၾကာင္းေျပာလ်င္ ယန္စီျမစ္ႀကီးႏွင့္ ကဗ်ာဆရာႀကီး လူရႊန္းအေၾကာင္း ခ်န္လွပ္ထားလို ့မျဖစ္။ ျမန္မာျပည္အေၾကာင္းေျပာလ်င္ ဧရာဝတီျမစ္ႀကီးႏွင့္ ဆရာႀကီးသခင္ကိုယ္ေတာ္မွိဳင္းကို ခ်န္လွပ္ထားလို ့မျဖစ္” ဟူသည့္ စကားျဖစ္ပါသည္။
          က်ေနာ္တို ့တိုင္းျပည္၊ က်ေနာ္တို ့လူမ်ိဳးမ်ား၏ ဤမွ်အေရးပါေသာ လူပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးျဖစ္သည့္ ဆရာႀကီးသခင္ကိုယ္ေတာ္မွိဳင္း၏ အထုပတၱိကို က်ေနာ္တို ့ဖတ္ခြင့္ႀကံဳရ၏။ ထိုအခါ မိိမိိလူမ်ိဳး မိမိတိုင္းျပည္၏ ဇာတိပုည ဂုဏ္မာနကိုလည္း ထိေတြ ့ခြင့္ ရလိုက္၏။ ထို ့ေၾကာင့္ အထုပတၱိဆိုင္ရာစာအုပ္မ်ား  သည့္ထက္ထုတ္ေဝနိဳင္မည့္ ေခတ္ကို က်ေနာ္ ေမွ်ာ္လင့္ေနမိ၏။    ။

ၿငိမ္းေဝ
(၂၅၊ ၁၂၊ ၂၀၀၉)
(က်ေနာ့္ ကီးဘုတ္မွာ အထုပတၱိကိုစာရုိက္ရာမွာ ပေစါက္ ႏွစ္လံုးဆင့္ကို ရုိက္လို ့မရခဲ့ပါခင္ဗ်ား။)

စာအုပ္အမည္။    ။နယ္ခ်ဲ႕ဆန္႔က်င္ေရး ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဖခင္ႀကီး မ်ိဳးခ်စ္စာဆို ဆရာႀကီးသခင္ကိုယ္ေတာ္မွိဳင္း
ျပဳစုသူ။             ။ သန္းဝင္းလွိဳင္
ထုတ္ေဝခုႏွစ္။     ။ ၂၀၀၉ ခု၊ ေအာက္တိုဘာလ
ထုတ္ေဝသူ။        ။ဦးသန္းျမင့္(လင္းလင္းစာေပ)

No comments:

Post a Comment