February 19, 2010

ရာစုႏွစ္ဝက္အတြင္း ျမန္မာကဗ်ာနာက်င္မွဳ ( စာတမ္း )

ဘေလာ့ဂါ ခ်စ္မိတ္ေဆြမ်ားခင္ဗ်ား

ရက္ပိုင္းအတြင္း က်င္းပရန္ရွိတဲ့ မီဒီယာညီလာခံတခုမွာတင္ဖို ့ေရးထားတဲ့ စာတမ္းကို ဒီကေန ့တင္လိုက္ပါတယ္။ ဒီစာတမ္းဟာ အခ်ိန္သတ္မွတ္ခ်က္ (၁၅) မိနစ္အတြင္း ကိုက္ညီေအာင္ေရးထားတဲ့စာတမ္းျဖစ္ပါတယ္။ ညီလာခံမတိုင္ခင္ စာတမ္းမဖတ္ေသးခင္ စာေပဝါသနာရွင္မ်ားရဲ့အၾကံညာဏ္ကို ေတာင္းခံတဲ့အေနနဲ ့ဒီကေန ့တင္လိုက္တာပါ။ လိုအပ္သလို ျပင္ဆင္ျဖည့္စြက္နိဳင္ဖို ့ျဖစ္ပါတယ္။

ရာစုႏွစ္ဝက္အတြင္း ျမန္မာကဗ်ာနာက်င္မွဳ ( စာတမ္း )

နိဒါန္း
“ရာစုႏွစ္ဝက္အတြင္း ျမန္မာကဗ်ာနာက်င္မွဳစာတမ္း” ကို ၁၉၆ဝ ခုႏွစ္မွ ၂ဝ၁ဝ ခုႏွစ္အတြင္း ျမန္မာကဗ်ာမ်ားကို အေျခခံၿပီးမွ ေရးပါတယ္။စာတမ္းဖတ္ၾကားခြင့္ အခ်ိန္သတ္မွတ္ခ်က္အေပၚမူတည္ၿပီးမွ အက်ဥ္းခ်ံဳးဖတ္ၾကားတင္သြင္းတဲ့စာတမ္းငယ္လည္းျဖစ္ပါတယ္။

အပိုင္း(က)
လူ ့အဖြဲ ့အစည္းနဲ ့ကဗ်ာ ရဲ့ အခန္းက႑
ကဗ်ာဆိုတာ လူသားေတြတည္ထြင္ထားတဲ့ ယဥ္ေက်းမွဳေရးရာ အနဳပညာပစၥည္းတခုျဖစ္ပါတယ္။ လူသားက လူ ့ဘဝအဝန္းအဝိုင္းတခုလံုးနဲ ့ပတ္သက္တဲ့အရာဟူသမွ်အေပၚ သူဘယ္လိုခံစားရတယ္ဆိုတာ ေဖၚျပတဲ့အခါ ကဗ်ာကိုလည္း ခံစားမွဳေဖၚျပေရးကိရိယာတခုအျဖစ္ လူေတြအသံုးျပဳပါတယ္။ ကဗ်ာဆိုတာ ခံစားမွဳေဖၚျပေရးကိရိယာပါပဲ။ တနည္းအားျဖင့္ လူေတြရဲ့ရင္ခုန္သံကိုေဖၚျပတာ ကဗ်ာပါပဲ။ဒီေနရာမွာ သိသာထင္ရွားေစဖို ့ႏွိဳင္းယွဥ္ခ်က္တခုနဲ ့ယွဥ္ၿပီးေျပာရရင္ “လူေတြအေၾကာင္းသိခ်င္ရင္ ဝတၳဳဖတ္၊ လူေတြအေၾကာင္းေျပာခ်င္ရင္ ဝတၳဳေရး” ဆိုတဲ့စကားလိုပါပဲ။ “ရင္ခုန္သံကိုၾကားခ်င္ရင္ ကဗ်ာဖတ္၊ ရင္ခုန္သံကိုေျပာခ်င္ရင္ေတာ့ ကဗ်ာေရး” ဆုိတဲ့စကားဟာ မွန္ကန္ပါတယ္။ ကဗ်ာဟာ အနဳပညာေရးနယ္ပယ္ထဲမွာ ကိုယ္ပိုင္ဟန္သီးသန္ ့ရွိတဲ့ အနဳပညာပစၥည္းတခုပါပဲ။

ကဗ်ာဟာ လူေတြရဲ့ ခံစားမွဳေဖၚျပေရးကိရိယာတခုလို ့ဆိုလိုက္တဲ့အတြက္ လူေတြရဲ့ဘဝပံုသ႑ာန္အမ်ိဳးမ်ိဳး၊ လူေတြရဲ့ ေတြးေခၚမွဳပံုစံအမ်ိဳးမ်ိဳးကို ကဗ်ာထဲမွာရွိတဲ့ အဲဒီရင္ခုန္သံမ်ားကိုအေျခခံၿပီး က်ေနာ္တို ့ေျခရာခံလို ့ရနိဳင္ပါတယ္။ ဥပမာ ခရစ္မေပၚမီ သကၠရာဇ္ ၆၀၀-၅၀၀ ကရွိခဲ့တဲ့ အိႏၵိယတိုက္ငယ္က “မဟာဘာရတ ”နဲ ့“ဘဂဝါဂီတ ”လို ့ေခၚတဲ့ကဗ်ာႀကီးေတြ၊ ၿပီးေတာ့ ခရစ္သကၠရာဇ္ ၇၇၂-၈၈၆ ေလာက္ကရွိခဲ့တဲ့ တရုပ္ကဗ်ာဆရာႀကီး “ပိုင္ခ်ဴယီ” ရဲ့ကဗ်ာေတြ၊ တခါ ဒီဘက္ကိုနည္းနည္းတိုးလာလိုက္ရင္ ခရာဇ္သကၠရာဇ္ ၁၇၉၂ ခုႏွစ္မွာေမြးၿပီး ၁၉ ရာစုဦးပိုင္းမွာႀကီးျပင္းလာခဲ့တဲ့ “ရွယ္လီ ”ရဲ့ “ျပည္သူတို ့အတြက္ ကဗ်ာဆရာရဲ့ေတးသံ”(Song-To the Men of England) ကဗ်ာမိ်ဳး၊ “ဒီလန္ေတာမတ္စ္”ရဲ့ “စာရြက္ကို လက္မွတ္ထုိးတဲ့လက္ဟာ ၿမိဳ ့ကိုဖ်က္တယ္” ( The Hand That Signed the Paper Felled a City) ဆိုတဲ့ကဗ်ာေတြျဖစ္ပါတယ္။ဒါဟာ ဒီကဗ်ာေတြဟာ အဲဒီေခတ္အဲဒီကာလ သူ ့သက္ဆိုင္ရာလူ ့ အဖြဲ ့အစည္းရဲ့ လူမွဳဖြဲ ့စည္းဆက္ဆံေရးအေျခအေနေတြကို ေျခရာေကာင္းေကာင္း ေကာက္နိဳင္တဲ့အနဳပညာပစၥည္းေတြပါပဲ။ တနည္းအားျဖင့္ေျပာရရင္ “သည္မင္းသည္စိုး သည္သူခိုးနဲ ့သည္မိုးသည္ေလ သည္လူေတြနဲ ့” ဆိုသလို အဲဒီေခတ္လူ ့ အဖြဲ ့အစည္းမ်ားရဲ့ အေျခအေနကို ကဗ်ာေတြထဲမွာ ေျခရာခံလို ့ရပါတယ္။အဲဒီေခတ္ အဲဒီလူ ့အဖြဲ ့အစည္းဝင္လူမ်ိဳးမ်ားရဲ့ ရင္ခုန္သံမ်ားကို က်ေနာ္တို ့အတိုင္းသားၾကားနိဳင္တဲ့ကဗ်ာေတြပါပဲ။

က်ေနာ္တို ့လူမ်ိဳးေတြအဖို ့ေတာ့ ပခက္အတြင္းမွာရွိစဥ္တုန္းက ေတးကဗ်ာနဲ ့ယဥ္ပါးလာလိုက္တာ လူေသကုန္းကုိသြားေတာ့လည္း နိဗၺာနေတးနဲ ့သြားတဲ့အထိ ေတးကဗ်ာနဲ ေမြးဖြား၊ေတးကဗ်ာနဲ ့့ေန၊ ေတးကဗ်ာနဲ ့ဘဝကိုနိဂုံးခ်ဳပ္တဲ့လူမိ်ဳးျဖစ္ပါတယ္။

က်ေနာ္တို ့ဟာ ကဗ်ာဖတ္ျပတာ ကဗ်ာရြတ္တာေတြကိုနားေထာင္ၾကပါတယ္။က်ေနာ္တို ့ဟာ ကဗ်ာေတြကို ဖတ္ၾကတယ္။ဒီလိုနည္းနဲ ့လူေတြအေၾကာင္းခံစားၾကည့္ၾကတယ္။ ဒီလိုနည္းနဲ ့လူေတြရဲ့ရင္ခုန္သံေတြကိုနားေထာင္ၾကတယ္။ ဒီလိုနည္းနဲ ့က်ေနာ္တို ့က ဘဝကိုဆင္ျခင္၊ ဘဝကိုသံုးသပ္ၾကတယ္။

လူဟာ ခံစားမွဳအထိတက္လွမ္းလာနိဳင္မွသာ ဆင္ျခင္သိ သံုးသပ္အသိကို ပိုင္ပိုင္နိဳင္နိဳင္ မွန္မွန္ကန္ကန္ ရယူနိဳင္တဲ့သေဘာ ရွိပါတယ္။ “ဥာဏ္အသိမွာတင္ရပ္မေနပဲ စ်ာန္အသိအထိ တက္လွမ္းမွသာေရာက္နိဳင္တာဟာ ကဗ်ာပါပဲ” ။ ဒါေၾကာင့္မို ့လည္း ခံစားမွဳအေပၚမွာသာ ေျခစံုရပ္ထားတဲ့ကဗ်ာရဲ့အခန္းက႑ဟာ လူ ့ယဥ္ေက်းမွဳနယ္ပယ္မွာ ျမင့္မားေနတဲ့သေဘာေဆာင္တာပါ။ ကဗ်ာဟာ လူ ့ယဥ္ေက်းမွဳဥယ်ာဥ္ထဲက ပန္းအညြန္ ့အဖူးပါပဲ။

အပိုင္း (ခ)
အဆင့္နိမ့္က်လာေနေသာ ျမန္မာ့လူ ့ အဖြဲ ့အစည္းရဲ့အေျခအေနနဲ ့ကဗ်ာရဲ့ တာဝန္ႏွစ္ရပ္
ျမန္မာ့ လူ ့အဖြဲ ့အစည္းရဲ့သမိုင္းဟာ ၁၉၆၀ လြန္ႏွစ္ေတြကစၿပီး အာဏာရွင္စနစ္နဲ ့တုတ္ေႏွာင္ထားျခင္းခံေနရတဲ့ဲ့သမိုင္းျဖစ္ပါတယ္။ ဒီသမိုင္းဟာ ဒီကေန ့ ဒီစာတမ္းတင္သြင္းေနတဲ့အခ်ိန္အထိ တည္ရွိေနတဲ့သမိုင္းျဖစ္ပါတယ္။ တနည္းအားျဖင့္ေျပာရရင္ ႏွစ္ေပါင္းငါးဆယ္နီးပါး (ရာစုႏွစ္တစ္ဝက္နီးပါး) အာဏာရွင္စံနစ္နဲ ့တုတ္ေႏွာင္ျခင္းခံထားရတယ္ဆိုတဲ့ သမိုင္းဆိုင္ရာအႏွစ္သာရ မေျပာင္းလဲပဲ တည္ရွိေနတဲ့သမိုင္းျဖစ္ပါတယ္။

ဒီ ရာစုႏွစ္ဝက္အတြင္း ျမန္မာ့လူ ့အဖြဲ ့အစည္းရဲ့ အေျခအေနကို ႏွိဳင္းယွဥ္မွဳႏွစ္ခုနဲ ့ယွဥ္ၿပီးၾကည့္ရင္ ျဖစ္သင့္ ရွိသင့္တဲ့အေျခအေနထက္ နိမ့္ဆင္းသြားေနတာေတြ ့ရပါတယ္။ ႏွိဳင္းယွဥ္မွဳတခုက တျခားနိဳင္ငံမ်ားနဲ ့ႏွိဳင္းယွဥ္တာျဖစ္ၿပီး ေနာက္တခုကေတာ့ ကိုယ့္နိဳင္ငံရဲ့အတိတ္ကာလအေျခအေနနဲ ့ႏွိဳင္းယွဥ္ၾကည့္ျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ နိမ့္ဆင္းသြားေနတယ္လို ့ေျပာနိဳင္တဲ့အခ်က္ေတြကေတာ့ နယ္ပယ္အသီးသီးအလိုက္ ကိန္းဂဏန္းမ်ားနဲ ့တကြ ေျပာဆိုလို ့ရတာရွိသလို ေၾကာင္းက်ိဳးဆက္စပ္ၿပီးမွ ေကာက္ခ်က္ဆြဲလို ့ရတာမ်ိဳးလည္းရွိပါတယ္။ ကိန္းဂဏန္းအရ ဥပမာတခုေျပာရရင္ က်ေနာ္တို ့နိဳင္ငံလူ ့အဖြဲ ့အစည္းရဲ့ လူတဦးခ်င္း၀င္ေငြကိုေထာက္ျပတာမ်ိဳးနဲ ့ေၾကာင္းက်ိဳးဆက္စပ္ၿပီးမွ ေကာက္ခ်က္ဆြဲနိဳင္တဲ့ကိစၥကေတာ့ လူေတြ ျဗဟၼစိုရ္တရား ေခါင္းပါးလာေနတဲ့ကိစၥမ်ိဳးျဖစ္ပါတယ္။တနည္းအားျဖင့္ေျပာရရင္ လူေတြ အေတြးအေခၚအရ ခၽြတ္ခ်ံဳက်လာေနတဲ့ကိစၥမ်ိဳးျဖစ္ပါတယ္။

လူ ့အဖြဲ ့အစည္းတခုမွာ ရုပ္ဝတၳဳလိုအပ္ခ်က္က အေရးႀကီးသလို စိတ္ဆႏNလိုအပ္ခ်က္ဟာလည္း အေရးႀကီးတာပါပဲ။ ဒီႏွစ္ခုဟာ တခါတေလ အေျခအေနနဲ ့အခ်ိန္အခါအရ တခုက တခုထက္ပိုၿပီးအေရးႀကီးေနတတ္ေပမယ့္ ဒါဟာ ယာယီသေဘာမွ်သာျဖစ္ၿပီး တရားသေဘာအရဆိုရင္ ႏွစ္ခုစလံုး အေရးႀကီးၾကတာခ်ည္းပါပဲ။က်ေနာ္တို ့ရဲ့့ ျမန္မာ့လူ ့အဖြဲ ့အစည္းအေျခအေနဟာ အဲဒီအခ်က္ႏွစ္ခ်က္စလံုးမွာ ဝမ္းနည္းဖြယ္ရာ နိမ့္ဆင္းက်လာေနတာ အထင္အရွားပါပဲ။
ဒီလို နိမ့္ဆင္းက်လာေနျခင္းရဲ့ အဓိကတရားခံဟာ က်ေနာ္တို ့ျမန္မာ့လူ အဖြဲ ့အစည္းရဲ့ ဖြဲ ့စည္းတည္ရွိမွဳ ဆက္ဆံေရးအေျခအေနပဲျဖစ္ပါတယ္။ က်ေနာ္တို ့ျမန္မာ့လူ ့အဖြဲ ့အစည္းဟာ ဖြဲ ့စည္းပံုမွားေနတဲ့၊ ဖြဲ ့စည္းပံု ပံုပမ္းပ်က္ေနတဲ့သေဘာမွာရွိပါတယ္။ ဒီဖြဲ ့စည္းပံုဟာ သာမာန္ခၽြတ္ေခ်ာ္တိမ္းပါးမွဳမဟုတ္ပဲ “ဘုရားကေအာက္ ေမ်ာက္ကအထက္” ဆိုတဲ့ လံုးလံုးႀကီး မွားယြင္းတိမ္းေခ်ာ္ေနတဲ့ လူ ့အဖြဲ ့အစည္းတစ္ခုအျဖစ္ ျဖစ္တည္ေနခဲ့ပါတယ္။သည္လိုအေျခအေနမိ်ဳးမွာ ကဗ်ာဟာ တာဝန္ႏွစ္ခုကိုထမ္းေဆာင္တာေတြ ့ရပါတယ္။ တခုက လူေတြရဲ့လက္ရွိပကတိအေျခအေနအမွန္ကိုထုတ္ေဖၚဖို ့ႀကိဳးစားတဲ့တာဝန္နဲ ့ဒီဖြဲ ့စည္းပံုပ်က္ေနတဲ့ အေျခအေနႀကီးထဲက ဘယ္လိုရုန္းထြက္သင့္သလဲဆိုတဲ့ သတိေပးႏွိဳးေဆာ္တဲ့တာဝန္ျဖစ္ပါတယ္။ဒီေနရာမွာ ကဗ်ာတခ်ိဳ ့က လူေတြရဲ့လက္ရွိဘဝအေျခအေနကိုထင္ဟပ္ၿပီး တခ်ိဳ ့ကဗ်ာေတြကေတာ့ လူေတြ ဒီအေျခအေနဆိုးႀကီးထဲက ေဖါက္ထြက္ဖို ့ႏွိဳးေဆာ္တဲ့ကဗ်ာေတြျဖစ္ပါတယ္။ တခါတေလၾကေတာ့လည္း တခ်ိဳ ့ကဗ်ာေတြက ဒီတာဝန္ႏွစ္ခုကို တၿပိဳင္နက္တည္း ထမ္းေဆာင္နိဳင္တာ ေတြ ့ရပါတယ္။


(ဂ)
ဒဏ္ရာရေနတဲ့ေခတ္တစ္ခုက နာက်င္မွဳကဗ်ာကိုျပဌါန္းျခင္း
၁၉၆၀ နဲ ့၂၀၁၀ ခုႏွစ္အတြင္း က်ေနာ္တို ့ျမန္မာ့လူ ့အဖြဲ ့အစည္းဟာ ဝရုန္းသုန္းကားျဖစ္ေနတဲ့ လူ ့အဖြဲ ့အစည္း့ႀကီးတစ္ခုုျဖစ္တယ္လို ့ဆိုနိဳင္ပါတယ္။ ဒီႏွစ္ ၅၀ အတြင္း “ဧကဝါဒ” လႊမ္းမိုးမွဳေအာက္မွာ လူေတြအားလံုး အနိဌါရုံေတြကိုပဲ မ်က္ေမွာက္ျပဳရင္း အခ်ိန္ေတြ ကုန္လြန္ခဲ့ၾကရပါတယ္။ ၁၉၆၂ ခုႏွစ္မွာ စစ္ဝါဒီေတြ တိုင္းျပည္အာဏာရလာပါတယ္။ ထံုးစံအတိုင္း အာဏာရလာတဲ့နည္းကလည္း တရားနည္းလမ္းမက်၊ ရထားတဲ့အာဏာကိုလည္း လက္မလႊတ္ခ်င္ေတာ့ အာဏာရ စစ္ဝါဒီေတြက ညႊတ္ကြင္းေတြ၊တည္ကြင္းေတြ၊ ေက်ာ့ကြင္းေတြ၊ သတ္ကြင္းေတြအမ်ိဳးမ်ိဳးေျပာင္းလဲကိုင္စြဲၿပီး အာဏာတည္ျမဲဖို ့ကိုပဲ လုပ္ေနခဲ့ပါတယ္။ ဒီေတာ့ကာ တိုင္းျပည္တိုးတက္စည္ပင္ေရး၊ ၿင္ိမ္းခ်မ္းေရး၊ တရားမွ်တေရး ဆိုတာေတြက ဘယ္နည္းနဲ ့မွ ေခါင္းမျပဴနိဳင္ေတာ့ပဲ လူေတြအားလံုး ဒုကၡတြင္းထဲ တြန္းခ်ခံရသလိုျဖစ္ကုန္ပါေတာ့တယ္။ ဒီလိုနဲ ့အေျခအေနမပ်က္ေအာင္ အေျခအေနေတြ ဆိုးဝါးသထက္မဆိုးဝါးေအာင္ ႀကိဳးစားၾကရတဲ့ လူထုႀကီးနဲ ့အုပ္စိုးသူ စစ္ဝါဒီေတြ ထိပ္တိုက္ေတြ ့ၿပီး က်ေနာ္တို ့ျမန္မာ ့လူ အဖြဲ ့အစည္းဟာ ပဋိပကၡေတြ ထူေျပာေနခဲ့ရပါတယ္။ဒါဟာ နိဳင္ငံေရး စီးပြါးေရး လူမွဳေရး ပညာေရး က်န္းမာေရးအစရွိတဲ့နယ္ပယ္အသီးသီးမွာ မိုးေမွာင္ႀကီးက်ေနတဲ့သေဘာပါပဲ။ က်ေနာ္တို ့လူမ်ိဳးေတြ အေမွာင္ထုေအာက္မွာ ဆင္းရဲမြဲေတလာၾကရပါတယ္။ေခတ္ႀကီးတစ္ခုလံုး စင္းေကာျဖစ္လုနီးပါး၊ မ်က္ရည္နဲ ့ေသြးေတြ ေနာက္ထပ္ ပစ္ေကၽြးဖို ့စေတးဖို ့လက္က်န္မရွိေလာက္ေအာင္ ျဖစ္လာခဲ့ၾကရပါတယ္။ေနာက္ဆံုးမွာ ဒီလူ ့အဖြဲ ့အစည္းႀကီးတခုလံုး ၿငိီးျငဴသံေတြ၊ ေတာက္ေခါက္သံေတြ၊ ငိုသံေတြ၊ ႀကိမ္းေမာင္းသံေတြကို ေနရာအႏွံ ့ၾကားေနခဲ့ၾကရပါတယ္။

ဒီလိုအေျခအေနေတြက ဒီလိုနာက်င္မွဳေတြနဲ ့ဒင္းၾကမ္းျပည့္ေနတဲ့ ေခတ္တစ္ခုက လူထုထဲကလူတေယာက္ျဖစ္တဲ့ ကဗ်ာဆရာေတြကို ရင္ခုန္ေစခဲ့ပါတယ္။ ကဗ်ာဆရာေတြကို နာက်င္မွဳေဖၚျပတဲ့ကဗ်ာေတြ ေရးလာေအာင္ တြန္းပို ့လိုက္ပါတယ္။ ဒီလိုနဲ ့ပဲ ကဗ်ာဆရာ“ေမာင္ေခ်ာႏြယ္” က “ဂီတ” ဆိုတဲ့ ကဗ်ာကို ေရးခဲ့တာပါပဲ။ ဒါဟာျဖင့္ နာက်င္မွဳကဗ်ာကို ဒဏ္ရာအနာတရျဖစ္ေနတဲ့ေခတ္တစ္ခုက ျပဌါန္းလိုက္တဲ့သေဘာပါပဲ။

(ဃ)
ေမာင္ေခ်ာႏြယ္ရဲ့ “ဂီတ” သို ့မဟုတ္ နာက်င္မွဳကဗ်ာ
ကဗ်ာဆရာ “ေမာင္ေခ်ာႏြယ္” ဟာ သူ ့ကဗ်ာတပုဒ္ကို “ဂီတ” လို ့အမည္ေပးၿပီး ေရးခဲ့ပါတယ္။ ဒီကဗ်ာဟာ စာလံုးေရ ( ၅၉ ) လံုးပါရွိၿပီး ပါဒအေရအတြက္ ( ၈ )ခုပဲ ရွိပါတယ္။ ဧကပိုဒ္ကဗ်ာလည္းျဖစ္ပါတယ္။


ဂီတ

လမ္းေဘးမွာ ေအးေအးေဆးေဆး အိပ္ေနတဲ့ေခြး
ရုတ္တရက္ ကားျဖတ္နင္းခံရ
ေျခေထာက္ႏွစ္ေခ်ာင္း သြင္သြင္က်ိဳး
နာလြန္းလို ့ခမ်ာမွာ
ဘယ္လို ေအာ္ရမွန္းမသိ
သူ ့အသက္ရွဴ ေရငင္ပံုးေလး
ေရတြင္း နက္နက္ႀကီးထဲ
ငင္ငင္ေနတာ ျမင္ရ။ ။

ဒီကဗ်ာမွာ အဓိကအားျဖင့္ နိမိတ္ပံု (၄)ခု။ “ေခြး၊ ကား၊ ေရတြင္း၊ ေရပံုး ” ဆိုတာေတြနဲ ့ဖြဲ ့စည္းထားတာ ေတြ ့ရပါတယ္။ ကဗ်ာဖတ္သူကို ခံစားနားလည္နိဳင္ဖို ့အဲဒီနိမိတ္ပံု (၄) ခုကပဲ အဓိက စည္းရုံးေဆာင္ရြက္သြားတာပါပဲ။
ေမာင္ေခ်ာႏြယ္ဟာ ခံစားနာက်င္မွဳျပင္းထန္တဲ့ကဗ်ာေတြ ေတာ္ေတာ္ေရးတယ္။ သစ္ပင္တပင္ကိုေတာင္ ဒဏ္ရာေတြနန္းခ်င္းျဖစ္ေနတဲ့သစ္ပင္ဆိုၿပီး ေရးတယ္(အရိပ္ေခၽြသစ္ပင္)။ သူ ့ကဗ်ာေတြထဲက နာက်င္မွဳေတြနဲ ့ပတ္သက္ၿပီး သူေရးတဲ့ သူေျပာတဲ့အတိုင္းျပန္ေျပာရရင္ “ေသြးစိမ္းတေပါက္ေပါက္နဲ ့တည္ေဆာက္ခဲ့ရတဲ့ သူ ့ဘဝခရီး” (လူႀကိဳက္နည္းတဲ့ ေကာင္) ဆိုတာမ်ိဳး၊ “က်ေနာ္တို ့ရဲ ့ဒါဏ္ရာေတြကို ကိုယ့္အနဳပညာနဲ ့ကိုယ္ ေသြးတိတ္ေစခဲ့ၾကပါတယ္” ဆိုတာမ်ိဳးေတြ သူေရးခဲ့ ေျပာခဲ့ပါတယ္။

ေမာင္ေခ်ာႏြယ္ ႀကီးျပင္းျဖတ္သန္းရတဲ့ ေခတ္မွာ ေခတ္ရဲ့အျဖစ္အပ်က္ေတြက ေမာင္ေခ်ာႏြယ္ကို ရုိက္ပုတ္လိုက္တဲ့အတြက္ ေမာင္ေခ်ာႏြယ္ခံစားနာက်င္ခဲ့ရတဲ့သေဘာရွိပါတယ္။ေမာင္ေခ်ာႏြယ္ျဖတ္သန္းႀကီးျပင္းရတဲ့ေခတ္ဆိုတာ အထက္က က်ေနာ္ေျပာခဲ့တဲ့ တကိုယ္လံုးစင္းေကာျဖစ္ေနတဲ့ဲ့၊ ဝရုန္းသုန္းကားျဖစ္ေနတဲ့ လူ ့ အဖြဲ ့အစည္းတစ္ခုရဲ့ေခတ္ျဖစ္ပါတယ္။ ေသနတ္သံေတြမစဲတဲ့ေခတ္၊ ဒုကၡသည္မ်ိဳးစံုထြန္းကားတဲ့ေခတ္၊ ကိုယ့္ကုိယ္ကိုအဆံုးစီရင္တာ အမ်ားဆံုးေခတ္၊ ကမၻာမီးေလာင္ သားေကာင္ခ်နင္းဖို ့စဥ္းစားဆင္ျခင္ဖို ့ေတာင္ အခ်ိန္မရနိဳင္တဲ့ေခတ္။

ေမာင္ေခ်ာႏြယ္ရဲ့ “ဂီတ” ကဗ်ာဟာ အေမရိကန္ကဗ်ာဆရာျဖစ္တဲ့ “အလန္ဂ်င္းစ္ဘတ္”(Allen Ginsberg) ရဲ့ “အူသံ”(Howl)ံ ကဗ်ာ နဲ ့ေၾကာင္းတူသံကြဲ ကဗ်ာျဖစ္တယ္။ ဂ်င္းစ္ဘတ္က သူ ့ေခတ္ရဲ့ အေမရိကန္လူထု နာက်င္မွဳကို အဲဒီ “အူသံ”ကဗ်ာနဲ ့ေဖၚျပနိဳင္ခဲ့သလို ေမာင္ေခ်ာႏြယ္ကလည္း သူ ့လူမ်ိဳး မ်ိဳးဆက္တခုလံုးရဲ ့နာက်င္ခံစားရမွဳကို “ဂီတ” ကဗ်ာနဲ ့ေဖၚျပနိဳင္ခဲ့တယ္။ဂ်င္းစ္ဘတ္ရဲ့ “အူသံ”ကဗ်ာဟာ အေမရိကန္လူမ်ိဳးေတြရဲ့ အျပင္းထန္ဆံုးနဲ ့အရွည္လ်ားဆံုးအူသံံျဖစ္သလို ေမာင္ေခ်ာႏြယ္ရဲ ့“ဂီတ” ကဗ်ာဟာလည္း က်ေနာ္တို ့မ်ိဳးဆက္တခုလံုးရဲ့ အက်ယ္ေလာင္ဆံုးနဲ ့ အနက္ရွိဳင္းဆံုး ဘဝဂီတသံစဥ္တစ္ခုပဲျဖစ္ပါတယ္။

အနဳပညာနယ္ပယ္မွာ လူသားရဲ့ မခ်ိမဆန္ ့ေဘးၾကပ္နံၾကပ္အေျခအေနကိုေဖၚျပတဲ့ ပန္းခ်ီကားတခ်ိဳ ့ရွိတယ္။ တခုက ေနာ္ေဝ ပန္းခ်ီဆရာ “အက္ဗတ္ မြန္ ့ခ္” ရဲ့ “ေအာ္သံ” ပန္းခ်ီကား။ ေနာက္တခုက ၿဗိတိသွ်ပန္းခ်ီဆရာ “ဖရန္စစ္ေဘကြန္”(Francis Bacon) ရဲ့ ပန္းခ်ီကားေတြျဖစ္တယ္။ အက္ဗတ္မြန္ ့ခ္ရဲ့ “ေအာ္သံ”ံပန္းခ်ီကားဟာ တံတားေပၚမွာရပ္ၿပီး ေအာ္ဟစ္လိုက္တဲ့လူတေယာက္ ရဲ့ပံုျဖစ္တယ္။ ပါးရုိးနားရုိးေတြခ်ိဳင့္ဝင္ မ်က္လံုးႏွစ္လံုးက အဆမတန္ျပဴးက်ယ္ၿပီး ခႏၵာကိုယ္မွာရွိတဲ့ခြန္အားဟူသမွ် လည္ေခ်ာင္းကတဆင့္လႊတ္တင္ေအာ္ဟစ္ေနတဲ့လူတေယာက္။အဲဒီလူရဲ့မခ်ိမဆန္ ့ေအာ္ဟစ္လိုက္တဲ့အသံဟာ ဥေရာပတတိုက္လံုးကို တုန္လွဳပ္ေျခာက္ျခားသြားေစတယ္။ အဲဒီပန္းခ်ီကားဟာ လူသားရဲ့အေထြေထြစိတ္ဖိစီးမွဳကိုေဖၚျပတဲ့ပန္းခီ်ကားျဖစ္ခဲ့တယ္။ ဖရန္စစ္ေဘကြန္ ကေတာ့
လူလိုလို တိရစၦာန္လိုလို ကိုယ္လံုးတီးခႏၱာကိုယ္နဲ ့ဒါဏ္ရာရေနတဲ့လူေတြ အေပါက္မရွိတဲ့အခန္းထဲ ပိတ္ေလွာင္ခံထားရတဲ့အျဖစ္ကို သူ ့ပန္းခ်ီကားေတြထဲမွာ ထည့္ဆြဲၿပီး လူသားရဲ့ ေဘးၾကပ္နံၾကပ္အေျခအေနကို ေဖၚျပနိဳင္ခဲ့တယ္။

ေမာင္ေခ်ာႏြယ္ေျပာဖူးတဲ့စကားရွိပါတယ္။ သူ ့ရဲ့ နာမည္ေက်ာ္ “ဆတ္သြား” ဆိုတဲ့ကဗ်ာနဲ ့ပတ္သက္ၿပီး ေျပာသြားတဲ့စကားပါ။ “ခင္ဗ်ား ေသခ်ာဖတ္မယ္ဆိုရင္ ဆတ္သြားဟာ ႀကီးမားတဲ့ဒါဏ္ရာႀကီးတခုဆိုတာ ေတြ ့ရလိမ့္မယ္” ဆိုတဲ့စကား သူေျပာခဲ့တယ္။ တကယ္ေတာ့ သူ ့ရဲ့ ဒီ “ဂီတ” ကဗ်ာဟာ သူက ဒီကဗ်ာနဲ ့ပတ္သက္ၿပီး ဘာတခြန္းမွေျပာခဲ့တာမရွိေပမယ့္ က်ေနာ္တို ့ကဗ်ာဖတ္သူေတြရဲ့အေတြးမွာေတာ့ ေခတ္တခုရဲ့ခ်ဳပ္ခ်ယ္ဖိႏွိပ္မွဳေတြ၊ ေခတ္သစ္တစ္ခုေျပာင္းဖို ့အတြက္ အႀကိမ္ေပါင္းမ်ားစြာ မ်က္ရည္နဲ ့ေသြးေတြ ပစ္ေကၽြးေနရလြန္းလို ့လူေတြရဲ့ဲ့ နာနာက်င္က်င္ျငီးျငဴသံေတြ၊ ဘဝရဲ့ေမွာင္မိုက္ျခင္းေတြ၊ အတြင္းကလွဳိက္စားေနတဲ့ ေဝဒနာေတြ၊ လူ ့အျဖစ္ရဲ့ အဓိပၸါယ္မဲ့မွဳေတြ၊ ဒါေတြက ေမာင္ေခ်ာႏြယ္ကို နာက်င္ေစခဲ့တယ္လို ့ပဲ နားလည္ရပါတယ္။

ဒီကဗ်ာထဲမွာ လူေတြ ကိုယ့္အသက္ဓါတ္ကေလးကို ေရတြင္းနက္နက္ႀကီးထဲက မနည္းဆြဲတင္ေနရတဲ့ ေရပံုးကေလးလို ့သူေျပာလုိက္တာ အင္မတန္တိက်တဲ့ နိမိတ္ပံုအတြဲျဖစ္ပါတယ္။လက္ရွိေခတ္ႀကီးကို သူက ေရတြင္းနက္နက္ႀကီးလို ့ေရးၿပီး လူ ့အသက္ဓါတ္ကိုၾကေတာ့ ေရပံုးကေလးလို ့ဆိုပါတယ္။လူ ့အသက္ဓါတ္ မီးစာေလး အခ်ိန္မေရြးၿငိမ္းသြားနိဳင္တဲ့အေျခအေနကို ေဖၚျပတဲ့သေဘာပါပဲ။ ဒီလို လွဳပ္လွဳပ္လဲ့လဲ့ ယဲ့ယဲ့ကေလးသာျဖစ္ေနတဲ့အသက္ဓါတ္ကေလး သူ ့ဆီက လြတ္ထြက္မသြားေအာင္ အျပင္းအထန္ သတ္ိနဲ ့ျပန္လည္ဆြဲငင္ယူေနရတဲ့ သတၱဝါတစ္ေကာင္ရဲ့ နာက်င္မွဳက္ုိ “ဂီတ” ကဗ်ာထဲ အံဝင္ခြင္က် ေရးခဲ့တယ္။ ေမာင္ေခ်ာႏြယ္ရဲ့ နားထင္ကိုေတ ့ထားတဲ့ ခလုပ္ေမါင္းျဖဳတ္ေတာ့မယ့္ ေသနတ္ေျပာင္းတခုကို ကဗ်ာဖတ္သူေတြက ေကာင္းေကာင္းႀကီးျမင္လိုက္ရတဲ့သေဘာပါပဲ။ ေနာက္ဆံုးမွာ သူ ့ရဲ့ “ဂီတ” ကဗ်ာဟာ သူ ့ရဲ့ပုဂလဓိဌခံစားမွဳ နာက်င္မွဳမဟုတ္ေတာ့ပဲ ဓမၼဓိဌနာက်င္မွဳအထိျဖစ္လာခဲ့ပါတယ္။ personal ကေနၿပီး universal ျဖစ္သြားတဲ့သေဘာပါပဲ။

ဒီေနရာမွာ “ဂီတ” ကဗ်ာဟာ သရုပ္ေဖၚသက္သက္ကဗ်ာမဟုတ္ပဲ လူေတြ ဒီအက်ဥ္းအၾကပ္ထဲ ဒီအတိုင္းဆက္ေနရင္ ဘယ္နည္းနဲ ့မွမျဖစ္နိဳင္ေတာ့တဲ့ လူေတြေတာင့္ခံနိဳင္စြမ္းရဲ့ဒီဖက္အစြန္းအထိေရာက္တဲ့အေျခအေနကိုေဖၚျပတဲ့ ကဗ်ာျဖစ္တဲ့အတြက္ ထြက္ေပါက္ရွိမွ၊ ေဖါက္ထြက္မွ၊ အသက္ဆက္လက္ရွင္သန္နိဳင္ေတာ့မယ္ဆိုတဲ့အသိကို မလြဲမေသြ စဥ္းစားလာေစနိဳင္တဲ့ကဗ်ာ ျဖစ္ခဲ့တယ္ဆိုတဲ့အခ်က္ကိိုလည္း က်ေနာ္ ေနာက္ဆံုးျဖည့္စြက္ေျပာလိုက္ခ်င္ပါတယ္။

က်ေနာ္တို ့ဟာ က်ေနာ္တို ့မ်ိဳးဆက္တခုလံုးရဲ့နာက်င္မွဳကဗ်ာ၊ တနည္းအားျဖင့္ ရာစုႏွစ္ဝက္အတြင္း ျမန္မာစာေပနယ္ပယ္ထဲမွာ လူသားရဲ့ နာက်င္မွဳကို အေပၚလြင္ဆံုး ေဖၚျပနိဳင္တယ္လို ့ယူဆရတဲ့ “ဂီတ” ကဗ်ာေရးခဲ့တဲ့“ ေမာင္ေခ်ာႏြယ္ ”ကို ေက်းဇူးတင္သင့္တယ္။ သူ ့ရဲ့ “ဂီတ” ကဗ်ာ ဟာ ဒဏ္ရာအနာတရျဖစ္ေနတဲ့ က်ေနာ္တို ့ေခတ္၊ က်ေနာ္တို ့မ်ိဳးဆက္တခုလံုးရဲ့ ေဘးၾကပ္နံၾကပ္နဲ ့ မခ်ိမဆန္ ့အေျခအေနကို ေဖၚျပနိဳင္တဲ့ကဗ်ာျဖစ္တယ္လို ့ေျပာရင္း ဒီစာတမ္းကို နိဂုံးခ်ဳပ္လိုက္ပါတယ္။

အားလံုးကို ေက်းဇူးတင္ပါတယ္ခင္ဗ်ား....။ ။

ၿငိမ္းေဝ

မွိီျငမ္း။ ။(၁) ဂႏၳဝင္စာေပ စာတမ္းမ်ား (ေမာင္ဆုရွင္၊ ထီလာစစ္သူ၊ တင္ေထြး )
(၂) ဝိညာဥ္ မွန္ကြဲစမ်ားလြင့္ေမ်ာရာ ကႏၱာရ (ေဇာ္ထြန္း)
(၃) ပန္ဒိုရာ ဘေလာ့
(၄) ဆစ္လ္ဗီယာပလာသ္ဘဝ ဆစ္လ္ဗီယာပလာသ္ကဗ်ာ (ေဇယ်ာလင္း)
(၅) ထင္းရွဴးပင္ရိပ္ (ေမာင္သာနိဳး)
(၆) အဓိပၸါယ္မဲ့ ျပဇာတ္ (ေအာင္ခင္ျမင့္)
2 comments:

 1. ကဗ်ာဆိုတာ ခံစားမွဳေဖၚျပေရးကိရိယာပါပဲ။ တနည္းအားျဖင့္ လူေတြရဲ့ရင္ခုန္သံကိုေဖၚျပတာ ကဗ်ာပါပဲ။ဒီေနရာမွာ သိသာထင္ရွားေစဖို ့ႏွိဳင္းယွဥ္ခ်က္တခုနဲ ့ယွဥ္ၿပီးေျပာရရင္ “လူေတြအေၾကာင္းသိခ်င္ရင္ ဝတၳဳဖတ္၊ လူေတြအေၾကာင္းေျပာခ်င္ရင္ ဝတၳဳေရး” ဆိုတဲ့စကားလိုပါပဲ။ “ရင္ခုန္သံကိုၾကားခ်င္ရင္ ကဗ်ာဖတ္၊ ရင္ခုန္သံကိုေျပာခ်င္ရင္ေတာ့ ကဗ်ာေရး” ဆုိတဲ့စကားဟာ မွန္ကန္ပါတယ္။ ကဗ်ာဟာ အနဳပညာေရးနယ္ပယ္ထဲမွာ ကိုယ္ပိုင္ဟန္သီးသန္ ့ရွိတဲ့ အနဳပညာပစၥည္းတခုပါပဲ။”

  ဆရာေရ

  ဒါေလးကို ျပန္ဖတ္ၿပီး အေတြးတစ္စ ရလာတာကို ေ၀မွ်တာပါ။ ဆရာ့အယူအဆ ဒါမွမဟုတ္ ဆရာကိုးကားထားေသာ အယူအဆ ကို ျငင္းခ်က္ထုတ္ခ်င္တာေတာ့ မဟုတ္ပါ။

  (ကဗ်ာဟာ အႏုပညာေရးနယ္ပယ္ထဲမွာ ကိုယ္ပိုင္ဟန္သီးသန္ ့ရွိတဲ့ အႏုပညာပစၥည္းတခုပါပဲ) လို႕ဆရာက ဆိုပါတယ္။ အႏုပညာေရးနယ္ပယ္လို႕ က်ယ္က်ယ္ျပန္႕ျပန္႕ဆိုရရင္ အႏုပညာအမ်ိဳးအစားတိုင္းဟာ ကိုယ္ပိုင္သီးသန္႕ဟန္ ကိုယ္စီရွိၾကတဲ့ အႏုပညာပစၥည္းေတြပဲလို႕ ထင္မိပါတယ္။ ဂီတဖန္တီးသူ တစ္ေယာက္ကလည္း နိမ့္ျမင့္သံစဥ္ေတြ စည္း၀ါးနရီေတြထဲမွာ ရင္ခုန္သံကိုဖြဲ႕ျပမယ္။ ပန္းခ်ီေရးသူ တစ္ေယာက္ကလည္း စကားလံုးေတြမပါတဲ့ သို႕မဟုတ္ စကားလံုးေတြသက္သက္နဲ႕ မတတ္ႏိုင္ခဲ့တဲ့ အေရာင္ေတြ မ်ဥ္းေၾကာင္းေတြ အလင္းအေမွာင္ေတြနဲ႕ ရင္ခုန္သံကိုေရးျပမယ္။ အကသမားတစ္ေယာက္ကလည္း စကားလံုးေတြအသံေတြမဟုတ္တဲ့ အေႏွးအျမန္ အေပ်ာင္းအႏြဲ႕ လႈပ္ရွားမႈေတြနဲ႕ ရင္ခုန္သံကို ေဖာ္က်ဴးမယ္။

  စာေပအႏုပညာ နယ္ပယ္ထဲမွာေတာင္မွ သမားရုိးက်၀ါဒေတြေအာက္က ၀တၳဳဆိုတာ ဘယ္လိုေရးၿပီး ကဗ်ာဆိုတာ ဘယ္လိုဖြဲ႕ရမယ္ ဆိုတာေတြရဲ႕ ဟိုမွာဘက္ကို ေရာက္လာတဲ့ ဒီေန႕ေခတ္မွာ စကားေျပဆန္လာေသာ ကဗ်ာမ်ား၊ ကဗ်ာဆန္လာေသာ စကားေျပမ်ားရဲ႕ က်ဥ္းေျမာင္းလာတဲ့ နယ္နိမိတ္စည္းေတြမွာ “လူေတြအေၾကာင္း”နဲ႕ “ရင္ခုန္သံ”ဟာ ၀တၳဳေတြ ကဗ်ာေတြရဲ႕ သီးသန္႕ဟန္ အသီးသီး လို႕ ခြဲျခားလို႕ ရႏိုင္ပါဦးမလားလို႕ ေတြးမိပါတယ္ဆရာ။

  ေလးစားစြာျဖင့္
  ပန္ဒိုရာ

  ReplyDelete
 2. ဆရာေရးကၽြန္ေတာ္ လာသြားပါတယ္

  ReplyDelete